000 01395nam a2200301 a 4500
001 000378106
003 AM-YeNLA
005 20190318075531.0
008 041105s1935 rm ac|||r|||||000|j|arm|d
040 _aAM-YeNLA
_barm
_cCAT
041 0 _aarm
100 1 _aԱղայեան, Ղազարոս Ստեփանի,
_d1840-1911
_9591
245 1 0 _aԱրեգնազան /
_cՂ. Աղայեան; «Մասիս» Ռ.-հայ հրատ. անան. ընկերութիւն.
260 _aՊուքրէշ :
_bտպ. Ասթօրիա,
_c1935.
300 _a40 էջ :
_bդիմանկար, նկար ;
_c23 սմ.
490 1 _aՄանկական գրադարան
_vԹիւ 8
500 _aՇարվածքը՝ 19X11 սմ:
500 _aՇապիկը` նկարազարդ, վրան` հեղինակի դիմանկարը: Շապկի վերջերեսին` «Մասիս» Ռումանահայ հրատարակչական անանուն ընկերության հրատարակած և հրատարակելիք գրքերի ցանկը:
500 _aՀԱԳ:
650 1 4 _aՀայ մանկական գրականություն
_xՀեքիաթ
_940292
651 4 _aԲուխարեստ
_935599
651 4 _aՌումինիա
_945004
653 _aՀԱԳ
710 2 _a«Մասիս» Ռ.-հայ հրատ. անան. ընկերութիւն
830 0 _aՄանկական գրադարան
_vԹիւ 8
_942141
942 _cBK
_2udc
998 _cMM
999 _c56219
_d56219