serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

1. Օրենսդրական չափագիտության տերմինների միջազգային բառարան = International Vocabulary of Terms in Legal Metrology

by Սահակյան, Ա. -- Չափագիտության ազգային ինստիտուտ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Վան Արյան, 2010Other title: International Vocabulary of Terms in Legal Metrology.Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
2. Համափոխարինելիության հիմունքները և տեխնիկական չափումները : Մեթոդ. ցուցումներ և կուրսային աշխատանքի առաջադրանքներ

by Զաքարյան, Ռ.Հ; Եսայան, Միքայել Արմենակի. -- Գյուղատնտեսության մինիստրություն ՍՍՀՄ; Հայկական Գյուղատնտեսական ինստիտուտ, Մետաղների տեխնոլոգիայի ամբիոն

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Ա.հ., 1966Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
3. Համափոխարինելիության հիմունքները և տեխնիկական չափումները : Մեթոդ. ցուցումներ և կուրսային աշխատանքի առաջադրանքներ

by Զաքարյան, Ռ.Հ; Աբրահամյան, Ռ.Ռ; Եսայան, Միքայել Արմենակի. -- Գյուղատնտեսության մինիստրություն ՍՍՀՄ; Հայկական Գյուղատնտեսական ինստիտուտ, Մետաղների տեխնոլոգիայի ամբիոն

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Ա. հ., 1968Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
4. Հայաստանի չափերն ու կշիռները ։ (V-XV դարեր)

by Վարդանյան, Ռաֆիկ Հովակիմի; Կարախանյան, Գ.Հ. -- Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ ՀԽՍՀ ԳԱ

Type: book Book Publisher: Երևան : Հայկական ԽՍՀ ԳԱ հրատ., 1989Other title: Метрологические единицы Армении : (V-XV века).Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
5. Հասկացողություն թույլտվածքների և նստվածքների մասին : Ստուգիչ-չափիչ գործիքներ և չափման տեխնիկա : Մեթոդ. ձեռնարկ

by Օբշադկո, Բ.Ի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Ա. հ., 1963Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
6. Հին չափերը և կշիռները նորերու, և նորերն ալ հիներու վերածող ցուցակ

by Ներշապուհ, Գաբրիել.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Կոստանդնուպօլիս : Ա.հ., 1871՞Availability: Copies available for loan: National Library of Armenia [Բացակա] (1).

Actions: Add to cart
No cover image available
7. Մեթոդական ցուցումներ «Չափագիտություն», «Չափագիտություն և ստանդարտացում», «Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» առարկաներն ուսումնասիրելու և ստուգողական աշխատանք կատարելու համար

by Մուրադյան, Ա.Գ; Գրիգորյան, Ա.Ս; Ալթունյան, Ա.Վ; Պետրոսյան, Ս.Ռ. -- Կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ; Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանՍննդի արդյունաբերության սարքավորումների և փաթեթավորման, կաշվի ու մորթու տեխնոլոգիայի ամբիոն

Type: book Book Publisher: Երևան : ՀՊԱՀ, 2010Availability: No copies available

Actions: Add to cart
8. Չափագիտության հիմունքներ

by Շաղգամյան, Արշակ Սեդրակի; Դավթյան, Համլետ Վաչեի; Մոսոյան, Կ.Ս; Արծրունյան, Ա.Կ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1987Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
9. Չափագիտության հիմունքներ : Ուս. ձեռնարկ տեխն. բուհերի ուսանող. համար : Մ

by Շաղգամյան, Արշակ Սեդրակի. -- Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարություն; Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան :, 2002Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
10. Չափագիտության միջազգային բառարան : Հիմնական և ընդհանուր հասկացություններ և համապատասխան տերմիններ

by Սահակյան, Ա. -- Չափագիտության ազգային ինստիտուտ

Type: book Book Publisher: Երևան : Վան Արյան, 2010Other title: International vokabulary of metrology. Basic and general concepts and associated temps (VIM).Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
11. Չափագիտության և ստանդարտացման հիմունքներ : Լաբորատոր աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ

by Ղազարյան, Ն.Է. -- Կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ; Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ)

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Ճարտարագետ, 2009Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
12. Չափագիտության և ստանդարտացման հիմունքներ : Հեռակա ուսուցման դասընթացի ծրագիր, մեթոդական և լաբորատոր աշխատանքների կատարման առաջադրանքներ ու ցուցումներ

by Միրզաբեկյան, Կ.Ջ. -- ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն; Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ)

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Ճարտարգետ, 2009Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
13. Չափագիտություն : Ուսումնական ձեռնարկ

by Մինասյան, Ս. Հ. -- Կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ; Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).Գյումրու մասնաճյուղ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Ճարտարագետ, 2010Availability: No copies available

Actions: Add to cart
14. Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում : Մեթոդական ցուցումներ և ստուգողական առաջադրանքներ հեռակա ուսուցման ուսանողների համար

by Մինասյան, Ս.Հ; Բարսեղյան, Հ.Կ; Սահակյան, Խ.Ռ. -- ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն; Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Ճարտարագետ, 2009Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
15. Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում : Ուսումնական ձեռնարկ

by Շաղգամյան, Արշակ Սեդրակի; Միրզաբեկյան, Կ. Ջ; Բեգոյան, Կ. Վ. -- Կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ; Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

Type: book Book handbook ; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան : Ճարտարագետ, 2010Availability: No copies available

Actions: Add to cart
16. Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում : Մեթոդական ցուցումներ և ստուգողական աշխատանքների տարբերակներ հեռակա ուսուցման ուսանողների համար

by Ղազարյան, Ն.Է. -- Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարություն; Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ) Վանաձորի մասնաճյուղ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Ճարտարագետ, 2011Availability: No copies available

Actions: Add to cart
17. Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում : Կուրսային աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ

by Մարտիրոսյան, Ա.Ա. -- Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանՄեքենաշինական ֆակուլտետ.Մեքենաշինական արտադրության տեխնոլոգիա և սարքավորումներ ամբիոն; Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարություն

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Ճարտարագետ, 2012Availability: No copies available

Actions: Add to cart
18. Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում : Լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ցուցումներ

by Մարտիրոսյան, Ա.Ա. -- Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանՄեքենաշինական ֆակուլտետ.Մեքենաշինական արտադրության տեխնոլոգիա և սարքավորումներ ամբիոն; Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարություն

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Ճարտարագետ, 2012Availability: No copies available

Actions: Add to cart
19. Չափերը և մետրական սիստեմը

by Դեպման, Ի; Սիունյան, Ռ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Հայպետհրատ, 1955Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
20. Չափումների մեթոդներ և միջոցներ : Լաբորատոր աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ

by Շաղգամյան, Ա.Ս. -- Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարություն; Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանԿիբեռնետիկայի դեպարտամենտ.Չափիչ տեխնիկայի և ստանդարտացման ու սերտիֆիկացման ամբիոն

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Ճարտարագետ, 2009Availability: No copies available

Actions: Add to cart

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: