serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
1. Խոհեր

by Զաքարեան, Զապէլ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Գահիրէ : տպ. Սահակ-Մեսրոպ, 1938Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
2. Մանկավարժություն : (Ուսումնական ձեռնարկ)

by Ամիրջանյան, Յուրի Ավշարի; Սահակյան, Անատոլի Սամսոնի; Մանուկյան, Մ.Մ; Ավագյան, Կ.Ա.

Edition: Երկրորդ՝ լրամշակված, բարեփոխված, հրատարակություն.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Մանկավարժ, 2005Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
3. Դասախոսություններ երեխաների դաստիարակության մասին

by Մակարենկո, Անտոն Սեմյոնովիչ; Մակարենկո, Գ; Կոլբանովսկի, Վ; Մարտիրոսյան, Բ. -- Լուսժողկոմատ ՀՍՍՌ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լուսհրատի տպարան, 1941Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
4. Դաստիարակութիւնը հին հայոց քով

by Հացունի, Վարդան հայր վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վենետիկ : Տպ. Ս. Ղազար, 1923Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
5. Ընթերցասիրութիւն կամ գիրք կարդալու միջոցաւ մտաւորական մշակութեան հասնելու օգտակար խրատներ

by Զորայան, Ն. Մ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Կոստանդնուպօլիս : տպ. Յովհաննու Միւհէնտիսեան, 1852Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
6. Ժառանգականութիւն եւ դաստիարակութիւն

by Բուդուղեան, Արտաշէս Յովհաննէսի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Ս.Պետերբուրգ : տպ. «Պուշկինեան արագատիպ», 1901Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
7. Դաստիարակութիւն աղջկանց : Խրատք տը Լամպէռ մարգիզուհւոյ առ դուստրն իւր եւ կանանց վրայ քանի մը խորհրդածութիւնք

by Ոսկեան, Գրիգոր.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վենետիկ : տպ. Ս. Ղազար, 1931Online Access: Կարդալ առցանց Availability: Copies available for loan: National Library of Armenia [Բացակա] (1).

Actions: Add to cart
No cover image available
8. Մանկավարժության պատմություն : Դպրոցական բաժնի համար

by -- Լուսժողկոմատ Ուսպատվարչություն ՀՍԽՀԿենտրոնական ծրագրամեթոդական կաբինետ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Ա.հ., 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
9. Մանկավարժութեան հիմունքները = Principes de pédagogie

by Մինասեան, Բ; Զարգարեան, Զոհրաբ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Թաւրիզ : տպ. Ատրպատ Հայոց Թեմ, 1931Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
10. Մանկավարժության պատմությունը հասարակության տնտեսական զարգացման հետ կապված / II հատոր : Արդյունաբերական կապիտալիզմի դարաշրջան

by Մեդինսկի, Յե.Ն; Սանթրոսյան, Մուշեղ Հայրապետի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Պետհրատի առաջին տպարան Վաղարշապատում, 1928Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
11. Մանկավարժության պատմության նյութեր : Պրակ Ա

by Սանթրոսյան, Մուշեղ Հայրապետի; Փիրումյան, Մ. -- (Հ.Խ.Ս.Հ. ուսուցիչների վորակավորման ինստիտուտ)

Type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Յերևան : Տպ. Ուսուցիչների վորակավորման ինստիտուտի, 1937Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
12. Մանկավարժության պատմության քրեստոմատիա : Մանկավարժության բարձրագույն դպրոցների համար : Հատոր I պրակ I : Անտիկ աշխարհ; Միջին դարեր; Նոր ժամանակաշրջանի սկիզբը

by Սավադովսկի, Ի; Հայրապետյան, Ս. -- Լուսժողկոմատ ՀՍԽՀՄանկավարժության գիտահետազոտական ինստիտուտ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
13. Մանկավարժության պատմության նյութեր : Պրակ Բ. / (Ոժանդակ նյութեր հեռակայողներին)

by Փիրումյան, Մ; Հայրապետյան, Ս. -- (Հ.Խ.Ս.Հ. ուսուցիչների վորակավորման ինստիտուտ)

Type: book Book; Audience: Specialized; Publisher: Յերևան : Տպ. Ուսուցիչների վորակավորման ինստիտուտի, 1937Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
14. Մանկավարժության դասընթացի հետ կապված մանկավարժական պրակտիկան : Մեթոդական ցուցմունքներ հեռակայողներին

by Շավարշյան, Արշավիր Մեսրոպի. -- Մանկավարժական ինստիտուտի հեռակա սեկտոր

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերեվան : Ա.հ., 1935Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
15. Դաստիարակութիւն մարց կամ քաղաքակրթութիւն ազգի մարդկան ի ձեռն կանանց : Գործ պսակեալ ի ճեմարանէն գաղիոյ : Հատոր Ա

by Մարթէն, Էմէ Լ; Գարագաշեան, Անտոն Մատաթիա.

Type: book Book; Literary form: not fiction ; Audience: General; Publisher: Կ. Պօլիս : Տպագրութիւն Քիրիշճեան եւ ընկ., 1870Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
16. Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ = = Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական պարբերական = Проблемы педагогики и психологии : Научное периодическое и издание межвузовского консорциума = Main issues of pedagogy and psychology : Scientific periodical of interuniversity consortium

by -- Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Խ. Աբովյանի անվան

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Զանգակ-97, 2010-Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
17. Կարգադրութիւնք կայսերական հովանաւորութեամբ պաշտպանեալ հայկական ճեմարանին արևելեան լեզուաց, կառուցելոյ ի Մոսկով քաղաքի ի տեարց Լազարեանց

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Մոսկով : տպ. Ճեմարանի տեարց Լազարեանց, 1830Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
18. Ուսուցիչներուն առաջնորդ ուսմանց ծրագրին գործադրութեան համար

by Հինդլեան, Յովհաննէս Թ; Մալաթեան, Գալուստ Ա. -- Միացեալ ընկերութիւնք հայոց

Type: book Book Publisher: Կ. Պոլիս : տպ. Հ. Մաթեւոսյանի, 1909Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
19. Երկհարիւրամեայ կրթական գործունէութիւն Վենետիկոյ Մխիթարեան միաբանութեան : Հատոր Ա

by Սարգիսեան, Բարսեղ, Հայր Վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վենետիկ : տպ. Ս. Ղազար, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
20. Մանկատածութիւն, որ է բնական, բարոյական և իմացական հրահանգ խնամատարութեան մանկանց : Մաս Ա-Բ

by Վիչէնեան, Սերովբէ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Կոստանդնուպօլիս : տպ. Յովհաննու Միւհէնտիսեան, 1844Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: