serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
1. Դրո

by Գևորգյան, Համլետ Մարտիկի; Քերոբյան, Ա.

Type: book Book; Nature of contents: biography; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Հայաստան, 2000Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
2. Ծովք : Ծովք-Տլուք եւ Հռոմ-Կլայ : (Քարտէսով միասին) : Պատմական եւ տեղագրական ուսումնասիրութիւն

by Կիվլեսերյան, Բաբգեն, Ծայրագույն Վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարյան, 1904Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
3. Ղադո : Պատմաազգագրական ակնարկ

by Աղալարյան, Վիկտոր; Սարգսյան, Վահե.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Հայաստան, 2015Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
4. Երկեր : Հտ. Ա ։ Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության ։ Սկզբից մինչև Արշակունիների հաստատումը Հայաստանում (66 թ.մ.թ.)

by Մանանդյան, Հակոբ Համազասպի; Բաբայան, Լևոն Հովհաննեսի. -- Պատմության ինստիտուտ ՀՍՍՌ ԳԱ; ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա

Type: book Book Publisher: Երևան : ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1977Other title: Труды.Online Access: Կարդալ առցանց Հտ. Ա Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
5. Արամը : Մահուան յիսնամեակին առթիւ

by -- Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւն; Հայ հեղափոխական դաշնակցություն

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: [Պէյրութ] : տպ. Համազգային, 1969Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
6. Ցաւակ

by Գաբտանյան, Փայլածու Ա; Արմեն Գարո.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Նիւ Եօրք : Արմենիա, 1922Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
7. Արարա : Հայկական լէգէոնը

by Պարթեւեան, Սուրէն.

Edition: Բ տպագրութիւնType: book Book; Literary form: not fiction ; Audience: General; Publisher: Իզմիր : Տպագրութիւն Քէշիշեան, 1919Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
8. Արարա

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Պոսթոն : Հրատարակութիւն հայ լէգէոնական միութեան, 1923Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
9. Հայեր

by Ջունդ, Պ. Աստուածատուր.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Փարիզ : Imprime par E. Thunot, 1857Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
10. Հայնի : Տեղագրական, ազգագրական, պատմագրական

by Ժամկոչյան, Բենիամին Կարապետի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Պէյրութ : տպ. Տօնիկեան, 1951Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
11. Գամեր : Փոքրիկ ճամբորդը Արեւելքի մէջ : Միակ ընթերցարանը հայուն զարդարուած բազմաթիւ նոր տեղացոյց պատկերներով եւ լուսանկ. : Համառօտ տեղեկութիւններ Ասիական Թուրքիոյ վրայ եւ օգտակար գիտելիքներ

by Գաբամաճեան, Սիմոն.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Կ. Պոլիս : տպ. Սագաեան, 1911Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
12. Ջամբռ : Գիրք որ կոչի յիշատակարան արձանացուցիչ, հայելի և պարունակող բնաւից որպիսութեանց Սրբոյ ՝ Աթոռոյս և իւրոյ շրջակայից Վանօրէիցն

by Սիմեոն Երևանցի, Ամենայն հայոց կաթողիկոս.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վաղարշապատ : տպ. սրբոյ Կաթուղիկէ Էջմիածնի, 1873Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
13. Մաշտոց: (Պատմա-քննական տեսություն) = Маштоц : (Историко-критическое обозрение)

by Մարտիրոսյան, Արտաշես Ազատի; Խաչիկյան, Լևոն Ստեփանի. -- Մատենադարան Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ

Type: book Book Publisher: Երևան : ԳԱԱ հրատ., 1982Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
14. Դիցաւան : Գիրք Ա

by Պոտուրյան, Մկրտիչ Եփրեմի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Պուքրէշ : Տպ. «Մասիս», 1923Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
15. Գետաշեն

by Կարապետյան, Սամվել Գևորգի. -- Հայ հեղափոխական դաշնակցություն

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երեւան : Ա.հ., 1992Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
16. Զէյթուն : Ալպոմ

by Ոսկերիչեան, Մաշթոց.

Edition: Բ տպագրութիւն (Յաւելուածով).Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Պէյրութ : տպ. Տօնիկեան, 1961Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
17. Դդմաշեն

by Սողոմոնյան, Ֆահրադ. -- «Արամե» գիտա-մշակութային բարեգործական ընկերություն

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : «Առերեսում»-Անի հրատարակչություն, 1997Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
18. Սիսուան : Համագրութիւն Հայկական Կիլիկիոյ եւ Լեւոն Մեծագործ

by Ալիշան, Ղևոնդ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վենետիկ : Ս. Ղազար, 1885Other title: Սիսուան եւ Լեւոն Մեծագործ.Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
19. Այրարատ : Բնաշխարհ Հայաստանեայց : Ի Նաւասարդս Գ շրջանի Հայկին

by Ալիշան, Ղևոնդ.

Type: book Book; Literary form: ; Audience: General; Publisher: Վենետիկ : Տպարան Ս. Ղազար, 1890Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
20. Ազգասէր : Ճառ ասացեալ ի փոյթ յորդորանաց՝ յընտելութիւն սիրոյ ազգի եւ ի զգուշութիւն նորին ընդդիմակցաց ախտիցն հակառակաց:Ճոխացուցեալ ընտիր օրինակօք ախարհաէն ազգասիրաց զանազան ազգաց, որք գործ ինչ կենցաղօգուտ կամ շինութիւն ինչ հասարակաց գործեցին ի փառս ազգին ի խնդրոյ եւ յարդեանց ընկերութեան Արշարունեաց

Edition: Երկրորդ տպագրությունType: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վենետիկ : տպ. Ս. Ղազար, 1902Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: