serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
1. Միներագրաֆիա : (Հանքանյութերի ուսումնասիրությունը մանրադիտակի միջոցով)

by Մաղաքյան, Հովհաննես Գևորգի; Բալասանյան, Ի.Ս. -- Երևանի պետական համալսարան

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : ԵՊՀ հրատարակչություն, 1972Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
2. Հանքաբանություն : Ամփոփում Հ.Ս.Խ.Հ. Պետական համալսարանում 1925-26 ուսումնական տարեշրջանում կարդացված դասախոսությունների: Ձեռագրի իրավունքով : Յերրորդ մաս

by Աբդալյան, Դր.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Տպ. Պետական համալսարանի ապակետիպ, 1926Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
3. Յերկրաբանություն : Յերկրորդ աստիճանի դպրոցների յեվ տեխնիկումների համար: Առաջին մաս

by Հովհաննիսյան, Հայրապետ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Պետհրատի յերկրորդ տպարան Յերևանում, 1926Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
4. Երկրաբանահանության աշխատանքների մեթոդիկան : Մեթոդական ձեռնարկ

by Խարազյան, Էդվարդ Խալաթի. -- Երևանի պետական համալսարան

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : ԵՊՀ հրատարակչություն, 2006Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
5. Ջրաերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական ռուս-հայերեն բացատրական բառարան = Русско-армянский толковый словарь по гидрогеологии и инженерной геологии

by Ավետիսյան, Վարդգես Աբգարի; Բոշնաղյան, Պերճ Սերգեյի; Դավթյան, Դ.Ե; Սարգսյան, Հողմիկ Հմայակի. -- Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ ՀՀ ԳԱԱ

Type: book Book dictionary ; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 1995Other title: Русско-армянский толковый словарь по гидрогеологии и инженерной геологии.Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
6. Երկրաբանութիւն համառօտ = Géologie

by Կոստանդեան, Գալուստ.

Type: book Book; Literary form: not fiction ; Audience: General; Publisher: Զմիւռնիա : Ի տպարանի եղբարց Տէտէեան, 1858Other title: Géologie.Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
7. Երկրաբանական տերմինների ռուս-հայերեն բառարան = Русско-армянский словарь геологических терминов

by Սարգսյան, Հողմիկ Հմայակի; Գաբրիելյան, Արշալույս Համբարձումի; Բարսեղյան, Հովհաննես Խաչատուրի. -- Երևանի պետական համալսարան

Type: book Book dictionary ; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Երևանի համալսարանի հրատ., 1984Other title: Русско-армянский словарь геологических терминов.Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
8. Շերտագրական ուսումնասիրությունների մեթոդները : Ուսումնական ձեռնարկ

by Սարգսյան, Հողմիկ; Գրիգորյան, Արայիկ. -- Երևանի պետական համալսարան

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013Online Access: Կարդալ առցանց Availability: Copies available for loan: National Library of Armenia [Բացակա] (1).

Actions: Add to cart
9. Սյունակային հորատումը երկրաբանական հետախուզական գործում : (Համառոտ ձեռնարկ հորատող բրիգադի համար) = Колонковое бурение в геологоразведочном деле

by Ադամյան, Հայկազ Իսահակի; Գոգինյան, Վ. -- Մինիստրների Սովետին առընթեր Երկրաբանության և ընդերքի պահպանության վարչություն ՀՍՍՌ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Հայպետհրատ, 1959Other title: Колонковое бурение в геологоразведочном деле..Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
10. Արազդայանի տափաստանում կատարված հողագիտական ճանապարհորդություններից

by Գալստյան, Բ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան: Տպ. Հայպոլիգրաֆի, 1929Other title: Quelques notes sur mes voyages pedologiques dans le steppe d'Arazdajan.Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
11. Ընդհանուր յերկրագիտություն : Դասագիրք մանկավարժական բարձրագույն ուսումնական հիմնարկների համար / Առաջին մաս : Ընդհանուր տեղեկություններ յերկրի մասին; Ոկեանոգրաֆիա յեվ ցամաքի մորֆոլոգիա

by Կրուբեր, Ա.Ա; Հովհաննիսյան, Հայրապետ Հակոբի; Կարապետյան, Հովհ. -- ՌՍՖԽՀ Լուսժողկոմատ(ՀԽՍՀ Պետական համալսարան)

Edition: Թարգմանված ռուսերեն չորրորդ, պրոֆեսոր Բ. Ֆ. Դոբրինինի խմբագրությամբ վերամշակված հրատարակությունից․Type: book Book handbook ; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Երևան : Տպ․ Պետհրատի, 1937Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
12. Հայաստանի Հանրապետության ոչ մետաղական օգտակար հանածոների արդյունավետ օգտագործման հիմնախնդիրները

by Ավագյան, Հրաչիկ Սարգսի; Բաղդասարյան, Լ. -- Մ. Քոթանյանի անվան Տնտեսագիտության ինստիտուտ ՀՀ ԳԱԱ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2002Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
13. Երկրաբանա-հետախուզական հորատման տեխնոլոգիական և տեխնիկական տերմինների բացատրական բառարան

by Ադամյան, Հրանտ Հայկի. -- Երևանի աշխատանքային Կարմիր դրոշի շքանշանակիր պետական համալսարան

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1976Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
14. Հայաստանը հանգած հրաբուխների երկիր

by Մալխասյան, Էդուարդ Գուրգենի; Շիրինյան, Կ; Թոռչյան, Ռ. -- «Գիտելիք» ընկերություն ՀՍՍՀ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : ՀՍՍՀ Մինիստրների Սովետի մամուլի պետական կոմիտեի պոլիգրաֆարդյունաբերության գլխավոր վարչության N 6 տպարան, 1970Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
15. Ռեգիոնալ երկրաբանության դասընթաց : (Մեթոդական ձեռնարկ)

by Վարդանյան, Անրի Վարդանի; Յավրյան, Մ.Գ. -- Երևանի պետական համալսարան

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : ԵՊՀ հրատարակչություն, 2007Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
16. Հայկական ՍՍՌ հրաբխային բարձրավանդակի հողմնահարման պրոցեսները

by Գաբրիելյան, Հրաչյա Կարապետի; Պապոյան, Արտ. Հ. -- Երևանի պետական համալսարան

Type: book Book; Nature of contents: biography Publisher: Երևան : ԵՊՀ հրատարակչություն, 1962Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
17. Ապագայի եներգետիկան

by Գյունտեր, Գ; Ղազարյան, Ա.

Type: book Book Publisher: Երևան : Պետհրատ, 1938Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
18. Մեթոդական ցուցումներ «Կառուցվածքային երկրաբանություն և երկրաբանական քարտեզագրություն» դասընթացի կուրսային աշխատանքների

by Ավանեսյան, Աշոտ Սուրենի; Մովսիսյան, Հարություն Իշխանի; Մովսիսյան, Ռ. Ս; Գույումջյան, Հ. Պ; Վարդանյան, Վ. Պ. -- Երևանի պետական համալսարան

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : ԵՊՀ հրատ., 2014Other title: Մեթոդական ցուցումներ «Կառուցվածքային երկրաբանություն և երկրաբանական քարտեզագրություն» դասընթացի կուրսային աշխատանքների /.Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
19. Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզություն : Ուսումնական ձեռնարկ

by Վարդապետյան, Բաբկեն Սիմոնի; Արզումանյան, Լ. Ս. -- Երևանի պետական համալսարան

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : ԵՊՀ հրատարակչություն, 1987Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
20. Օգտակար հանածոների որոշումը արտաքին նշաններով

by Չատինյան, Ջիվան Գևորգի; Մարտիկյան, Ա.Կ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Հայաստան, 1976Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: