serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

1 2 3 Next >>
1. Ջազ : Վիպակ

by Երիկսոն, Գուստավ; Արմեն, Մկրտիչ Գրիգորի; Աթայան, Ռ.

Type: book Book; Literary form: novel Publisher: Յերևան : Տպարան Պետհրատի, 1935Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
2. Պեպո : Կատակերգություն յերեք արարվածով

by Սունդուկյան, Գաբրիել Մկրտումի; Չարենց, Յեղիշե Աբգարի; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Պետհրատ, 1933Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
3. Կրակ

by Շիրվանզադե, Ալեքսանդր Մինասի; Զարյան, Ռուբեն; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Յերևան : Պետհրատի տպարան, 1937Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
4. Ռաշիդ

by Դեմիրճյան, Դերենիկ Կարապետի; Խաչվանքյան, Տ.

Edition: II հրատ.Type: book Book; Literary form: novel Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
5. Ոթելլո : Վենետիկի մավրը : Վողբերգություն հինգ արարվածով

by Շեքսպիր, Վիլյամ; Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի; Մասեհյան, Հովհաննես Ծերունի.

Type: book Book; Literary form: drama Publisher: Յերևան : Պետհրատի տպարան, 1936Other title: Վենետիկի մավրը.Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
6. Մակբեթ

by Շեքսպիր, Ուիլյամ; Չարենց, Յեղիշե Աբգարի; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի; Մասեհյան, Հովհաննես Ծերունի; Թերզիբաշյան, Վահրամ Վահանի.

Type: book Book; Literary form: drama Publisher: Երևան : Պետհրատ, 1934Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
7. Նիգյար

by Դեմիրճյան, Դերենիկ Կարապետի; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Edition: Յերկրորդ հրատարակությունType: book Book; Literary form: novel Publisher: Յերևան : Պետհրատի տպարան, 1936Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
8. Նամուս

by Շիրվանզադե, Ալեքսանդր Մինասի; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Յերևան : Պետհրատի տպարան, 1937Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
9. Յերգեր

by Թումանյան, Հովհաննես Թադևոսի; Չարենց, Յեղիշե Աբգարի; Թումանյան, Նվարդ Հովհաննեսի; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Երևան : Տպարան Պետհրատի, 1934Other title: Լեգենդներ, բալլադներ, յերգեր.Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
10. Ուտոպիա

by Մոր, Թոմաս; Անդրեասյան, Գր; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպարան Պետհրատի, 1935Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
11. Պոեմներ

by Թումանյան, Հովհաննես Թադևոսի; Չարենց, Յեղիշե Աբգարի; Ս.Հ.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Պետհրատի տպարան, 1933Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
12. Արտիստը

by Շիրվանզադե, Ալեքսանդր Մինասի; Հարությունյան, Ս; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Երևան : Պետհրատ, 1934Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
13. Պոեմներ

by Չարենց, Յեղիշե Աբգարի; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Պետհրատի տպարան, 1936Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
14. Բրոդարկա

by Մարկովիչ, Միրկո; Չարենց, Յեղիշե Աբգարի; Տեր-Հովնանյան, Արշալույս Հովհաննեսի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Պետհրատի տպարան, 1933Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
15. Քառյակներ

by Ոմար, Խայյամ; Աթայան, Արշակ Գևորգի; Սարյան, Գեղամ Բաղդասարի; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Պետհրատի տպարան, 1936Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
16. Լեգենդներ

by Թումանյան, Հովհաննես Թադևոսի; Չարենց, Յեղիշե Աբգարի; Թումանյան, Նվարդ; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1934Other title: Լեգենդներ, բալլադներ, յերգեր.Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
17. Բանաստեղծություններ

by Տերյան, Վահան Սուքիասի; Մակինցյան, Պ; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Պետհրատի տպարան, 1936Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
18. Բանաստեղծություններ յեվ պոեմներ

by Վշտունի, Ազատ; Չոփուրյան, Եդ; Զենյան, Գ.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
19. Թարգմանություններ յեվ փոխադրություններ

by Թումանյան, Հովհաննես Թադևոսի; Թումանյան, Նվարդ Հովհաննեսի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Տպ. Պետհրատի, 1934Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
20. Քաղաքավարության վնասները

by Պարոնեան, Յակոբ Յովհաննէսի; Տերտերյան, Արսեն Հարությունի; Հարությունյան, Ս; Մանուկյան, Վ.

Type: book Book; Literary form: humor, satire Publisher: Յերևան : Պետհրատի տպարան, 1934Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
1 2 3 Next >>

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: