serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

1. Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ = = Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական պարբերական = Проблемы педагогики и психологии : Научное периодическое и издание межвузовского консорциума = Main issues of pedagogy and psychology : Scientific periodical of interuniversity consortium

by -- Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Խ. Աբովյանի անվան

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Զանգակ-97, 2010-Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
2. Մեթոդական ցուցմունքներ հեռակայողներին : Հոգեբանության կուրսի մշակման մասին

by -- Պետական մանկավարժական ինստիտուտ ՀՍԽՀ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերեվան : Ա.հ., 1935Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
3. Ձեռնարկ տարրական տրամաբանութեան, հոգեբանութեան եւ բանահիւսութեան : Տարերք բանահիւսութեան

by Առաքելեան, Յամբարձում Աստուածատուրի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Թիֆլիս : տպ. Էպոխա, 1907Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
4. Այդ «վտանգավոր» հասակը

by Բելիչևա, Սվետլանա Աֆանասևնա; Արսենյան, Ս.Ս. -- Մանկավարժական ընկերություն ՀՍՍՀ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1983Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
5. Անչափահասը, ալկոհոլը և օրենքը

by Զիլֆուղարյան, Մարտին.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Երևան : Հրազդան, 1999Availability: No copies available

Actions: Add to cart
6. Ատենախոսությունների մատենագիտություն (1968-2016) : (Մանկավարժություն, հոգեբանություն)

by Պետրոսյանց, Տիգրան. -- Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանԳիտահետազոտական կենտրոն :Գիտական գրադարան

Type: book Book; Audience: Adult; Publisher: Երևան : Հեղինակային հրատարակություն, 2017Availability: No copies available

Actions: Add to cart
7. Գեղեցիկի որոնման ուղիներով : (Մանկավարժի փորձից)

by Գրիգորյան, Վլադիմիր Բենիամինի. -- Լուսավորության մինիստրություն ՀՍՍՀ; Ուսուցիչների կատարելագործման ինստիտուտ

Type: book Book Publisher: Երևան : Լույս, 1965Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
8. Գիտական աշխատությունների միջբուհական ժողովածու = Межвузовский сборник научных трудов

by -- ՀՍՍՌ լուսավորության մինիստրություն; Խ. Աբովյանի անվան Աշխատանքային Կարմիր դրոշի շքանշանակիր Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Ա.հ., 1975-Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
9. Գիտական հոդվածներ

by Մանուկյան, Մ. -- Մանկավարժահոգեբանական ԳԱ (հասարակական կազմակերպություն)

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Զանգակ-97, 2003-Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
10. Դասախոսական վարպետության հոգեբանական հարցերը

by Լալայան, Ալեքսանդր Արծրունու. -- ՀՍՍՀ «Գիտելիք» ընկերություն

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Ա.հ., 1980Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
11. Դպրոցի և ընտանիքի մանկավարժահոգեբանական գործունեության հիմնախնդիրները

by Գևորգյան, Մխիթար Վահանի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Ստեփանակերտ : Դիզակ պլյուս, 2008Availability: No copies available

Actions: Add to cart
12. Երեխաների հոգեբանամանկավարժական հետազոտության փորձարարական-դիդակտիկ նյութեր = Экспериментально-дидактические материалы по психолого-педагогическому исследованию детнй

by Աղավելյան, Հովհաննես Կարապետի; Ղուկասյան, Վլադիմիր Սեդրակի; Գասպարյան, Սիլվա Արշակի. -- Մանկավարժական գիտությունների գիտահետազոտական ինստիտուտ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1979Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
13. Երեխաների հոգեկան զարգացման դիագնոստիկայի մի քանի պրոբլեմներ = Некоторые проблемы диагностики психического развития детей

by Արզումանյան, Սերգեյ Ջումշուդի. -- Մանկավարժական գիտությունների գիտահետազոտական ինստիտուտ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1977Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
14. Էթնիկական մանկավարժություն : Հոգեբանության հայեցակետից : Պր

by Նալչաջյան, Ալբերտ Աղաբեկի. -- Տաթև գիտակրթական համալիր

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Զանգակ - 97, 2002Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
15. Ինչպես խոսել, որ երեխաները լսեն և ինչպես լսել, որ երեխաները խոսեն : (Օգնություն ծնողներին)

by Հովհաննիսյան, Լ.Ա; Բալայան, Ա.Ժ. -- Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի «Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոց

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Վարդ հրատ., 2010Availability: No copies available

Actions: Add to cart
16. Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն = Специальная педагогика и психология : Գիտամեթոդ. հոդվածների ժողովածու

by Ազարյան, Ռոբերտ Նիկոլայի. -- Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ; ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Եր. : Զանգակ-97, 2002Other title: Специальная педагогика и психология.Availability: No copies available

Actions: Add to cart
17. Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն = Специальная педагогика и психология: Գիտամեթոդ. հոդվ. ժող

by Ազարյան, Ռոբերտ Նիկոլայի; Կարապետյան, Ս.Գ. -- Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան; Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ; ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն

Type: book Book; Literary form: Publisher: Երևան : Զանգակ-97, 2003Other title: Специальная педагогика и психология.Availability: No copies available

Actions: Add to cart
18. Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն : Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու = Специальная педагогика и психология

by Ազարյան, Ռոբերտ Նիկոլայի; Կարապետյան, Ս.Գ. -- Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան; Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ; ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Զանգակ-97, 2009Availability: No copies available

Actions: Add to cart
19. Հոգեբանական մի քանի կոնցեպցիաների մասին

by Օհանյան, Գ. Զ; Ոսկանյան, Վ.Հ. -- Մանկավարժական գիտությունների գիտահետազոտական ինստիտուտ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1979Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
20. Հոգեբանամանկավարժական պատրաստության արդի խնդիրները մանկավարժական բուհում : Գիտաժողովի նյութեր (մայիսի 21-22, 1996 թ.)

by -- Հոգեբանամանկավարժական պատրաստության արդի խնդիրներին նվիրված գիտաժողով ( 1996 : Երևան ).

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Բարձրագույն դպրոց, 1996Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: