serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

61. Շամոն

by Զորյան, Ստեփան Եղիայի; Հովհաննես, Շավարշ; Չոփուրյան,Եդ; Գասպարյան,Սերոբ. -- ԼԿՅԵՄ ԿԿ կից մանկապատանեկական բաժին.

Type: book Book; Literary form: fiction ; Audience: General; Publisher: Յերևան : Տպ.Պետհրատի, 1937Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
62. Անուշ : Օպերա 5 գործողությամբ յեվ 7 պատկերով : (Ըստ Հ. Թումանյանի)

by Տիգրանյան, Արմեն Տիգրանի; Թումանյան, Հովհաննես Թադևոսի; Թերլեմեզյան, Ռուբեն Գրիգորի. -- Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի պետական թատրոն

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1935Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
63. Անուշ : Օպերա 5 գործողությամբ, 7 պատկերով : Ըստ Հովհ. Թումանյանի համանուն պոեմի = Ануш

by Տիգրանյան, Արմեն Տիգրանի; Սարգսյան, Ս.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Հայպետհրատի տպարան, 1954Other title: Ануш.Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
64. Բադիկ

by Աղայան, Ղազարոս Ստեփանի; Շահվերդյան, Աղ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Պետհրատ, 1938Other title: Уточка.Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
65. Կրկես = Sirk : Գիրք-խաղալիք

by Իգնատեվ, Լ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Other title: Sirq; Sirk; Цирк.Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
66. Մտքեր

by Գորկի, Մաքսիմ; Ստեփանյան, Հովհաննես Սարգսի.

Type: book Book; Literary form: fiction ; Audience: General; Publisher: Շուշի : Տպարան Բ. Տէր-Սահակեանի, 1903Other title: Մաքսիմ Գօրկիի Մտքեր.Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
67. Լենին : Նրա կյանքը յեվ գործը

by Մռավյան, Ա.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի երկրորդ, 1925Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
68. Քիմիա : Աշխատանքի գիրք գյուղյերիտ, յոթնամյա յեվ յերկրորդ աստիճանի դպրոցների համար : Լաբորատոր-հետազոտական մեթոդով : Մաս երրորդ : Ուսման յոթերորդ տարվա դասընթաց

by Լեբեդեվ, Պ.Պ; Դրամբյան, Թ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի երկրորդ, 1928Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
69. Ավշար

by Մանուկյան, Գոհար; Օհանյան, Համլետ; Գրիգորյան, Սուրիկ. -- «Արամե» գիտամշակութային բարեգործական ընկերություն

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լուսաբաց հրատարակչատուն, 2007Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
70. Տոմատ

by Անանյան, Անահիտ Արշակի; Մարջանյան, Հ; Գրիգորյան, Աբր; Մուրադյան, Հ. -- Պտղա-բանջարաբուծական զոնալ կայան ՀՍԽՀ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Գյուղհրատի տպարան, 1935Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
71. Քիմիա : Աշխատանքի գիրք գյուղ-յերիտ., յոթնամյա յեվ յերկրորդ աստիճանի դպրոցների համար : Լաբորատոր-հետազոտական մեթոդով: Մասն առաջին : Ուսման հինգերորդ տարվա դասընթաց

by Սարգսյան, Նիկողայոս; Սարգսյան, Ն. -- Հայաստանի Սոցիալիստական Խորհրդային Հանրապետություն

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Ժ.Տ.Գ.Խ. պոլիգրաֆ տրեստի չորրորդ Թիֆլիսում, 1926Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
72. Ռադիո : (Ռադիո- ընդունիչի ոգտագործման կանոնները)

by Ավետիսյան, Կ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերեվան : Տպ. Պետհրատի առաջին Վաղարշապատում, 1929Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
73. Երկեր

by Խրիմյան, Հայրիկ, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս; Պետրոսյան, Հակոբ; Մադոյան, Արշակ; Թամրազյան, Զ. Հ. -- Երևանի պետական համալսարան

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1992Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
74. Կարբի : (Պատմություն, հուշարձաններ, ազգագրություն)

by Ասատրյան, Արմեն.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : «Մեկնարկ» ՍՊԸ, 2010Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
75. Բագու : (Վեպ) : Առաջին գիրք

by Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Պետհրատի յերկրորդ տպարան Յերևանում, 1930Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
76. Քիմիա : Յերրորդ կոնցենտր : Պրակ IV : Առաջադրություն N 4

by Տեր-Աթանասյան, Ա; Մոսեսյան, Ա. -- ՀՍԽՀ ԺՏԳԽ Կադրերի սեկտոր հեռակա ուսուցման բազա

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1931Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
77. Քիմիա : Առաջադրություն N 1 : Պրակ Բ : Յերրորդ կոնցենտր

by Խորոզյան; Տեր-Աթանասյան, Ա; Մոսեսյան, Ա. -- ՀՍԽՀ ԺՏԳԽ Կադրերի սեկտոր հեռակա ուսուցման բազա

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1931Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
78. Քիմիա : Առաջադրություն 3 : Պրակ III : Յերրորդ կոնցենտր

by Խորոզյան; Տեր-Աթանասյան, Ա; Մոսեսյան, Ա. -- ՀՍԽՀ ԺՏԳԽ Կադրերի սեկտոր հեռակա ուսուցման բազա

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1931Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
79. Քիմիա : Յերրորդ կոնցենտր : Առաջադրություն N 5 : Պրակ V

by Աթանասյան, Ա; Մոսիսյան, Ա. -- Կադրերի սեկտոր հեռակա ուսուցման բազա ՀՍԽՀ ԺՏԳԽ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1932Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
80. Քիմիա : Յերրորդ կոնցենտր : Առաջադրություն N 6 Պրակ VI

by Խորոզյան; Տեր-Աթանասյան, Ա; Մոսեսյան, Ա. -- ՀՍԽՀ ԺՏԳԽ Կադրերի սեկտոր հեռակա ուսուցման բազա

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1932Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: