serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

21. Ինչպես խնամել յեվ ոգտագործել ցուլը

by Իսահակյան, Սուրեն. -- Հողժողկոմատ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերեվան : տպ. Հայպոլիգրաֆի, 1930Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
22. Գարնան վարի վորակը

by Աստվածատրյան, Զավեն Աշոտի. -- ՀՍԽՀ Հողժողկոմատ

Type: book Book; Literary form: not fiction ; Audience: General; Publisher: Յերեվան : Տպ. Պետհրատի, 1932Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
23. Ինչպես պետք ե կանխել գյուղատնտեսական մեքենաների ջարդվելն յեվ վաղաժամ մաշվելն

by Կոլոսով, Ս.Գ; Եյշլիման, Ն.Ա; Մաքսուդյան, Տ; Պետրոսյան, Հ. -- ՀՍԽՀ Հողժողկոմատ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերեվան : Տպ. Պետհրատի, 1932Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
24. Արաթը յեվ նրա նշանակությունը

by Աթանասյան, Աշոտ Նահապետի; Վ. Բաբ. -- Հողժողկոմատ ՀՍԽՀ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Պետհրատի յերկրորդ տպարան Յերևանում, 1930Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
25. Արաթը յեվ նրա նշանակությունը

by Աղաջանյան, Գեղամ Խաչատուրի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1932Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
26. Ձիու ծակոցները

by Որլով, Ա.Ա; Մանուկյան, Հ; Բեկյան, Խ. -- Հողժողկոմատ ՀՍԽՀ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1932Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
27. Կերի սիլոսացումը

by Պետրով, Ս.Յե. -- Հողժողկոմատ ՀՍԽՀ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Պետհրատի յերկրորդ տպարան Յերևանում, 1930Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
28. Վազի հիվանդությունները

by Գրձելյան, Գևորգ Փարսադանի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերեվան : Հայպոլիգրաֆի տպարան, 1930Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
29. Կերի ճակնդեղի մշակությունը յեվ սերմ ստանալը

by Յերկանյան, Ս. -- Հողժողկոմատ ՀՍԽՀ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերեվան : Պետհրատի յերկրորդ տպարան Յերևանում, 1930Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: