serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

1 2 3 4 5 6 7 8 Next >>
1. Ծրար

by Պանտելեեվ, Լ; Մազմանյան, Համբարձում Գալուստի; Հայրյան, Ա; Գասպարյան, Ս.

Type: book Book; Literary form: novel Publisher: Երևան : Պետհրատ, 1934Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
2. Այնա : Փոքրահասակ յերեխաների համար

by Շեր, Ն. Ս; Քալաշյան, Յե; Կրավցով, Ա; Հայրյան, Ա; Առստամյան, Ա; Տեր-Դավթյան, Հ.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Յերևան : Տպարան Պետհրատի, 1935Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
3. Կրակ

by Ռախմանին, Ս.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Յերևան : տպ. Վիմագրատան, [1929]Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
4. Սամի

by Տիխոնով, Նիկոլայ; Հովհաննես, Շավարշ; Նորենց, Վաղարշակ Տոնապետի; Հայրյան, Ա.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Երևան : Պետհրատ, 1934Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
5. Պտտան : Նախադպրոցականների համար

by Աբրամով, Ա; Հայրյան, Ա; Գասպարյան, Ս; Շչեգլով, Վ.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի jերկրորդ, 1935Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
6. Մսուր

by Գուրյան, Ո; Շայբոն, Աշոտ.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Պետհրատ, 1932Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
7. Հրդեհ

by Մարշակ, Սամուիլ Յակովլևիչ; Կանաշևիչ, Վ; Հայրապետյան, Հ.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
8. Գնդակ

by Մարշակ, Սամուիլ Յակովլևիչ; Պախոմովա, Ա; Տարոնցի, Սողոմոն; Հայրյան, Ա.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Յերևան : Тип. Им. Стачки 1902 г., 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
9. Մուխա

by Պավլենկո, Պ; Պետրոսյան, Հ; Գասպարյան, Ս; Շահխաթունի, Ա.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Յերևան : Տպարան Պետհրատի, 1935Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
10. Վանկա : (Փոքրահասակների յեվ միջահասակների համար)

by Չեխով, Անտոն Պավլովիչ; Ավագյան, Հ.Տ; Դավիդովա, Ա; Չոփուրյան, Ե; Ոհանյան, Լ. -- ՀԼԿՅԵՄ ԿԿ կից մանկապատանեկական գրականության բաժին

Type: book Book; Literary form: short story ; Audience: Primary; Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1937Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
11. Հասանը : Արաբացի մանուկը

by Հելենա, Ա; Խնկո Ապեր; Մոգիլովսկի. Ա.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Յերևան : տպ. Վիմ. Պետհրատի, 1932Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
12. Գազանը : Միջին յեվ բարձր տարիքի յերեխաների համար

by Լեսկով, Ն; Ժբանկովա, Ն; Կուստոդ, Բ; Զաքարյան, Մ; Հայրյան, Ա; Տեր-Դավթյան, Հ.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Յերևան : Պետհրատի տպարան, 1935Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
13. Խուժան : Անապաստան յերեխաների կյանքից

by Կաժեվնիկով, Ա; Տեր-Ավագյան, Հ.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Յերևան : Պետհրատ, 1927Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
14. Մոծակը

by Րախմանին, Ս; Նորենց, Վաղարշակ Տոնապետի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Հայպոլիգրաֆի 2-րդ տպարան, Ա. թOnline Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
15. Լորիկը : Փոքրահասակների համար

by Տուրգենև, Իվան Սերգեևիչ; Ավագյան, Հ.Տ; Չոփուրյան, Եդ; Ոհանյան, Լ; Լիսսներ, Ե. -- ԼԿՅԵՄ ԿԿ կից մանկապատանեկական բաժին

Type: book Book; Literary form: fiction ; Audience: Preschool; Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1937Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
16. Աքիլլես

by Ժուկովսկի, Վասիլի Անդրեևիչ; Թումանյան, Հովհաննես Թադևոսի; Թումանյան, Նվ; Գասպարյան, Ան. -- ՀԼԿՅԵՄ ԿԿ կից մանկապատանեկական բաժին

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Պետհրատ, 1938Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
17. Սուլիչը

by Կալմա, Ն.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Յերևան : Պետհրատ, 1935Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
18. Տղաները : (Փոքրահասակների համար)

by Չեխով, Անտոն Պավլովիչ; Ավագյան, Հ.Տ; Չոփուրյան, Եդ; Խուդավերդյան, Ա; Ալյարինսկի, Պ. -- ՀԼԿՅԵՄ ԿԿ կից մանկապատանեկական գրականության բաժին

Type: book Book; Literary form: short story ; Audience: Preschool; Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1937Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
19. Հեռախոս

by Չուկովսկի, Կորնեյ Իվանովիչ; Կոնաշևիչ, Վ; Տեր-Ավագյան, Հ; Հայրապետյան, Հ; Խաչվանքյան, Տ.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
20. Խափշիկը

by Չումաչենկո, Ա; Կարապետյան, Իկ; Սնարյան, Սն; Ոհանյան, Լ. -- ՀԼԿՅԵՄ ԿԿ կից մանկապատանեկական բաժին

Type: book Book; Literary form: fiction ; Audience: General; Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1937Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
1 2 3 4 5 6 7 8 Next >>

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: