serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

1 2 3 4 5 Next >>
1. Բոքս

by Ալիխանյան, Ժ; Ալիխանյան, Ժ; Մարինոսյան, Մ; Հակոբյան, Գար; Խաչվանքյան, Տ. -- ՀՍԽՀ Ֆիզկուլտ գերխորհուրդ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
2. Կրակ

by Շիրվանզադե, Ալեքսանդր Մինասի; Զարյան, Ռուբեն; Խաչվանքյան, Տ.

Type: book Book; Literary form: fiction ; Audience: General; Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1937Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
3. Ռաշիդ

by Դեմիրճյան, Դերենիկ Կարապետի; Խաչվանքյան, Տ.

Edition: II հրատ.Type: book Book; Literary form: novel Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
4. Ասմար

by Սիրաս, Հմայակ Սահակի; Չոփուրյան, Եդ; Խաչվանքյան, Տ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
5. Դպրոցը

by Գայդար, Արկադի Պետրովիչ; Սիմակ; Դարան, Դ; Շահբազյան, Ս; Խաչվանքյան, Տ.

Type: book Book; Literary form: novel ; Audience: General; Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
6. Մարդիկ

by Շահումյան, Բաբկեն Միքայելի; Աթոյան, Ռ; Խաչվանքյան, Տ; Հովհաննիսյան, Շ.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
7. Նամուս

by Շիրվանզադե, Ալեքսանդր Մինասի; Խաչվանքյան, Տ.

Type: book Book; Literary form: fiction ; Audience: General; Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1937Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
8. Պահակը

by Սարյան, Գեղամ Բաղդասարի; Սիրաս; Խաչվանքյան Տ.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
9. Ադավիա

by Տարոնցի, Սողոմոն; Սիրաս; Խաչվանքյան, Տ.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
10. Մաուգլի : Միջին յեվ բարձր տարիքի յերեխաների համար

by Կիպլինգ, Ռեդյարդ Ջոզեֆ; Սարյան, Գեղամ Բաղդասարի; Վատագին, Վ; Ատով, Բ; Տեր-Հովնանյան, Ա; Խաչվանքյան, Տ. -- ՀԼԿՅԵՄ ԿԿ կից մանկապատանեկական գրականության բաժին

Type: book Book; Literary form: novel ; Audience: General; Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1937Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
11. Հեռախոս

by Չուկովսկի, Կորնեյ Իվանովիչ; Կոնաշևիչ, Վ; Տեր-Ավագյան, Հ; Հայրապետյան, Հ; Խաչվանքյան, Տ.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
12. Մայրական

by Պողոսյան, Հռիփսիմե Միսակի; Չոփուրյան, Ե; Խաչվանքյան, Տ.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
13. Թալիսման

by Սիրաս, Հմայակ Սահակի; Չոփուրյան, Եդ; Խաչվանքյան, Տ.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
14. Յեգորկան

by Գավրիլով, Պյոտր; Շչեգլով, Վ; Հայրապետյան, Հայրապետ Սարդարի; Խաչվանքյան, Տ.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
15. Քառյակներ

by Ոմար Խայյամ; Աթայան, Արշակ Գևորգի; Սարյան, Գ; Խաչվանքյան, Տ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
16. Ձիավորներ

by Յանովսկի, Յուրի; Առաքելյան, Վ.Տ; Չոփուրյան, Ե; Խաչվանքյան, Տ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
17. Լենինական

by Համբարձումյան, Ա; Ղազարյան, Աշիկ Մեսրոպի; Խաչվանքյան, Տ. -- Հայաստանի պրոլետ-տուրիզմի յեվ էքսկուրսիոն ընկերություն

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի երկրորդ, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
18. Մոխրակույտ : Դրամ չորս արարով

by Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի; Սիրաս; Խաչվանքյան, Տ.

Type: book Book; Literary form: drama Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
19. Բրիգադիրիկը

by Շայբոն, Աշոտ; Խաչվանքյան, Տ.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Տպ. Վիմ. Պետհրատի, 1932Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
20. Քաղզրույցներ

by Ինգուլով, Ս; Մկրտչյան, Արշ; Աբովյան, Լ; Գասպարյան, Հ; Խաչվանքյան, Տ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Հայկուսհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
1 2 3 4 5 Next >>

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: