serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

1. Ցիվա : (Արձակ բանաստեղծություններ)

by Հովնան, Գուրգեն Ներսեսի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1932Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
2. Շրջադարձի յերգեր

by Շողենց, Ցական Պետրոսի.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1932Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
3. Յերգերի գիրք : I

by Դաշտենց, Խաչիկ.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Տպարան Պետհրատի, 1932Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
4. Վերելքի յերգեր

by Շայբոն, Աշոտ.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1932Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
5. Յերգում եմ բայլշեվիկյան գրոհը : Բանաստեղծություններ

by Սաթյան, Հրանտ.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1932Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
6. Կարմիր լաչակներ : Բանաստեղծություններ

by Մասլով, Գուրգեն.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1932Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
7. Յերգեր աշխատանքի յեվ սիրո

by Վարոսյան, Ոկտյաբրինա.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Պետհրատի տպարան, 1932Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
8. Հողի արյունը : Բանաստեղծություններ յեվ պոեմներ

by Հուրյան, Թաթուլ Սամսոնի.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1932Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: