serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
1. Կրակ : Պատմվածքներ

by Բես, Գարեգին; Ալթունյան, Ստ.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Երևան : Տպ. Հայպետհրատի, 1944Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
2. Ցիվա : (Արձակ բանաստեղծություններ)

by Հովնան, Գուրգեն Ներսեսի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1932Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
3. Եմմա : Արձակ բանաստեղծություններ յեվ նովելներ : Առաջին գիրք

by Հովնան, Գուրգեն Ներսեսի; Աթայան, Ռ; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Տպարան Պետհրատի, 1934Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
4. Նուռ : Երիտասարդ ստեղծագործողների առաջին համահայկական երիտասարդական մրցանակաբաշխություն : Բանաստեղծությունների ժողովածու

by Ափինյան, Աբգար; Ղումաշյան, Ալեքսանդր; Քոչինյան, Արշակ. -- «Համահայկական երիտասարդական շարժում» ՀԿ; Երևանի գրողների միություն

Type: book Book; Literary form: Publisher: Երևան : Ա.հ., 2013Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
5. Երկեր

by Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի; Թաթիկյան, Շահեն Ստեփանի; Մկրտչյան, Վ; Նորենց, Վաղարշակ Տոնապետի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Հայպետհրատ, 1957Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
6. Տաղեր

by Կոստանդին Երզնկացի; Սրապյան, Արմենուհի Նիկողոսի; Սարգսյան, Խորեն Սարգսի; Ադոնց, Ժ. -- Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ ՀՍՍՌ ԳԱ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : ՀՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, 1962Other title: Костандин Ерзнкаци Стихи.Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
7. Տաղեր

by Դուրյան, Պետրոս Աբրահամի; Ալազան, Վահրամ Մարտիրոսի; Նորենց, Վաղարշակ Տոնապետի.

Edition: Յերկրորդ հրատ.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
8. Ամրոց

by Զարյան, Նաիրի Եղիազարի; Վարդանյան, Վ; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Տպարան Պետհրատի, 1935Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
9. Բագու : (Վեպ) : Յերկրորդ գիրք

by Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի.

Type: book Book; Literary form: novel Publisher: Յերևան : Հայպոլիգրաֆի տպարան, 1930Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
10. Տաղեր

by Խաչատուր Կեչառեցի; Դոլուխանյան, Աելիտա Գուրգենի; Թոփչյան, Ստեփան Էդուարդի; Քիշոյան, Ա.Ս; Հակոբյան, Ն.Հ.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Երևան : Սովետական գրող, 1988Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
11. Թռիչք

by Սարմեն; Ադոյան, Ադո Գրիգորի; Քարամյան, Հ; Լետկար.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Պետհրատի տպարան, 1935Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
12. Ոստիկ : Հայ կանանց ժողովածու : Գիրք Ա

by Սաթունյան, Նիկողայոս Թադևոսի; Ջանումյան, Գ.

Type: book Book; Literary form: not fiction ; Audience: General; Publisher: Ալեքսանդրապոլ : Տպարան Յովհ. Ափինեանի, 1904Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
13. Երկեր

by Խրիմյան, Հայրիկ, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս; Պետրոսյան, Հակոբ; Մադոյան, Արշակ; Թամրազյան, Զ. Հ. -- Երևանի պետական համալսարան

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1992Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
14. Բագու : (Վեպ) : Յերրորդ գիրք

by Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի; Չոփուրյան, Ե.

Type: book Book; Literary form: novel Publisher: Երևան : Պետհրատ, 1934Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
15. Մանթաշ : Պոեմ

by Աղավնի; Հարությունյան, Ս; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Երևան : Պետհրատ, 1934Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
16. Յերկեր : Հատոր առաջին : Արձակ բանաստեղծություններ յեվ նովելներ, պատմվածքներ, վիպակներ

by Արազի, Մովսես; Հայրյան, Ա.

Type: book Book; Literary form: ; Audience: General; Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1937Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
17. Պատմոս : Հէքեաթ

by Զաքարյան, Հովհաննես.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Ալեքսանդրապոլ : տպ. Հովհ. Ափինեանի, 1904Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
18. Նամուս

by Շիրվանզադե, Ալեքսանդր Մինասի; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Յերևան : Պետհրատի տպարան, 1937Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
19. Յերկեր

by Չարենց, Եղիշե Աբգարի.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1932Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
20. Պահակը

by Սարյան, Գեղամ Բաղդասարի; Սիրաս; Խաչվանքյան Տ.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: