serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

1. Պեպո : Կատակերգություն յերեք արարվածով

by Սունդուկյան, Գաբրիել Մկրտումի; Չարենց, Յեղիշե Աբգարի; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Պետհրատ, 1933Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
2. Կրակ

by Շիրվանզադե, Ալեքսանդր Մինասի; Զարյան, Ռուբեն; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Յերևան : Պետհրատի տպարան, 1937Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
3. Մակբեթ

by Շեքսպիր, Ուիլյամ; Չարենց, Յեղիշե Աբգարի; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի; Մասեհյան, Հովհաննես Ծերունի; Թերզիբաշյան, Վահրամ Վահանի.

Type: book Book; Literary form: drama Publisher: Երևան : Պետհրատ, 1934Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
4. Նամուս

by Շիրվանզադե, Ալեքսանդր Մինասի; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Յերևան : Պետհրատի տպարան, 1937Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
5. Յերգեր

by Թումանյան, Հովհաննես Թադևոսի; Չարենց, Յեղիշե Աբգարի; Թումանյան, Նվարդ Հովհաննեսի; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Երևան : Տպարան Պետհրատի, 1934Other title: Լեգենդներ, բալլադներ, յերգեր.Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
6. Ուտոպիա

by Մոր, Թոմաս; Անդրեասյան, Գր; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպարան Պետհրատի, 1935Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
7. Արտիստը

by Շիրվանզադե, Ալեքսանդր Մինասի; Հարությունյան, Ս; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Երևան : Պետհրատ, 1934Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
8. Քառյակներ

by Ոմար, Խայյամ; Աթայան, Արշակ Գևորգի; Սարյան, Գեղամ Բաղդասարի; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Պետհրատի տպարան, 1936Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
9. Լեգենդներ

by Թումանյան, Հովհաննես Թադևոսի; Չարենց, Յեղիշե Աբգարի; Թումանյան, Նվարդ; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1934Other title: Լեգենդներ, բալլադներ, յերգեր.Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
10. Բանաստեղծություններ

by Տերյան, Վահան Սուքիասի; Մակինցյան, Պ; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Պետհրատի տպարան, 1936Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
11. Վոտանավորներ յեվ առակներ : Պրակ I

by Բեդնի, Դեմյան; Չարենց, Եղիշե Աբգարի; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի; Գրիգորյան, Դ.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Յերևան : Պետհրատի տպարան, 1933Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
12. Լեգենդներ յեվ բալլադներ

by Թումանյան, Հովհաննես Թադևոսի; Չարենց, Յեղիշե Աբգարի; Թումանյան, Նվարդ; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Երևան : Տպարան Պետհրատի, 1934Other title: Լեգենդներ, բալլադներ, յերգեր.Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
13. Տասնհինգ տարի անց : Պատմվածք : Ֆաթման յեվ Ասադը

by Շիրվանզադե, Ալեքսանդր Մինասի; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: short story ; Audience: General; Publisher: Յերևան : Պետհրատի տպարան, 1937Other title: Ֆաթման յեվ Ասադը.Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
14. Ձմրան գիշեր : Պատմվածքներ

by Զորյան, Ստեփան Եղիայի; Չոփուրյան, Եդուարդ; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի; Քալաշյան, Ա.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Յերևան : Տպարան Պետհրատի, 1935Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
15. Ընտիր պատմվածքներ : («Մեր թաղը շարքից»)

by Նար-Դոս; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Յերևան : Պետհրատ, 1934Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
16. Գորշ շարքեր

by Բեխեր, Յոհաննես Ռ; Բաբիյան, Սիմոն Առաքելի; Չարենց, Յեղիշե Աբգարի; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի; Տերոյան, Վարազդատ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Պետհրատի տպարան, 1933Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
17. Չար վոգին

by Շիրվանզադե, Ալեքսանդր Մինասի; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: drama Publisher: Յերևան : Տպարան Պետհրատի, 1937Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: