serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

1. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջնակարգ դպրոցների համար։ Ուսման 5-6-րդ տարի

by Վսեսվյատսկի, Բ.Վ; Խանջյան, Ն; Պետրոսյան, Հար; Մազմանյան, Հ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1933Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
2. Բուսաբանություն : Դասագիրք վոչ լրիվ միջնակարգ յեվ միջնակարգ դպրոցի 5-րդ յեվ 6-րդ դասարանների համար

by Վսեսվյատսկի, Բ.Վ; Զարաֆյան, Մ; Պետրոսյան, Հ; Զենյան, Գ. -- ՌԽՖՍՀ Լուսժողկոմատ

Edition: Յերկրորդ վերամշակված հրատ.Type: book Book handbook ; Literary form: not fiction ; Audience: Adolescent; Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի երկրորդ, 1937Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
3. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջնակարգ դպրոցի V-VI դասարանների համար

by Վսեսվյատսկի, Բ.Վ.

Edition: 2-րդType: book Book Publisher: Երևան : Հայպետհրատ, 1957Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
4. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջնակարգ դպրոցների համար ուսման 5-6-րդ տարի

by Վսեսվյատսկի, Բ.Վ.

Edition: 2-րդType: book Book Publisher: Յերեվան : Պետհրատ, 1934Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
5. Բուսաբանություն : Դասագիրք վոչ լրիվ միջնակարգ յեվ միջնակարգ դպրոցի V յեվ VI դասարանների համար

by Վսեսվյատսկի, Բ.Վ.

Edition: 4-րդType: book Book Publisher: Յերեվան : Պետհրատ, 1939Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
6. Բուսաբանություն : Դասագիրք ոչ լրիվ միջն. և միջն. դպր. 5-րդ և 6-րդ դաս. համար

by Վսեսվյատսկի, Բ.Վ.

Edition: 5-րդ հրատ., (ռուս. 10-րդ հրատ.)Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Հայպետհրատ, 1946Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
7. Բուսաբանություն : Դասագիրք յոթնամյա և միջն. դպր. V-VI դաս. համար

by Վսեսվյատսկի, Բ.Վ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Հայպետհրատ, 1956Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
8. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջն. դպր. V-VI դաս. համար

by Վսեսվյատսկի, Բ.Վ.

Edition: 3-րդ հրատ.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Հայպետուսմանկհրատ, 1958Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
9. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջն. դպր. V-VI դաս. համար

by Վսեսվյատսկի, Բ.Վ.

Edition: 4-րդ հրատ.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Հայպետուսմանկհրատ, 1959Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
10. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջն. դպր. V-VI դաս. համար

by Վսեսվյատսկի, Բ.Վ.

Edition: 5-րդ հրատ., վերամշակ.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Հայպետուսմանկհրատ, 1960Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
11. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջն. դպր. V-VI դաս. համար

by Վսեսվյատսկի, Բ.Վ.

Edition: 6-րդ հրատ.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Հայպետուսմանկհրատ, 1961Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
12. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջն. դպր. V-VI դաս. համար

by Վսեսվյատսկի, Բ.Վ.

Edition: 7-րդ հրատ.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Հայպետուսմանկհրատ, 1962Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
13. Բուսաբանություն : Դասագիրք վոչ լրիվ միջնակարգ յև միջնակարգ դպրոցի 5-րդ յև 6-րդ դասարանների համար

by Վսեսվյատսկի, Բ.Վ.

Edition: 4-րդ հրատ.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Հայպետհրատ, 1940Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
14. Բուսաբանություն : Դասագիրք վոչ լրիվ միջնակարգ յև միջնակարգ դպրոցի 5-րդ յև 6-րդ դասարանների համար

by Վսեսվյատսկի, Բ.Վ.

Edition: 3-րդ հրատ.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Պետհրատ, 1938Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: