serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

1. Բուսաբանության դասերը 5-6-րդ դասարաններում : Ձեռնարկ ուսուցիչների համար

by Բելով, Իվան Գեորգիևիչ; Կորչագինա, Վերա Ալեքսանդրովնա.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1976Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
2. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջն. դպր. 5-6-րդ դաս. համար

by Կորչագինա, Վերա Ալեքսանդրովնա; Հարությունյան, Ի.Գ.

Edition: 18-րդ վերամշ. հրատ.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1986Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
3. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջն. դպր. 5-6-րդ դաս. համար

by Կորչագինա, Վերա Ալեքսանդրովնա; Հարությունյան, Ի.Գ.

Edition: 17-րդ վերամշ. հրատ.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1985Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
4. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջնակարգ դպրոցների 5-6-րդ դասարանների համար

by Կորչագինա, Վերա Ալեքսանդրովնա.

Edition: 1-ին հրատարակություն.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1969Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
5. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջն. դպր. 5-6-րդ դաս. համար

by Կորչագինա, Վերա Ալեքսանդրովնա.

Edition: 2-ին հրատ.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1970Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
6. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջն. դպր. 5-6-րդ դաս. համար

by Կորչագինա, Վերա Ալեքսանդրովնա; Հարությունյան, Ի.Գ.

Edition: 15-րդ, վերամշ. հրատ.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1984Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
7. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջնակարգ դպրոցների 5-6-րդ դասարանների համար

by Կորչագինա, Վերա Ալեքսանդրովնա.

Edition: 3-րդ հրատարակություն.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1971Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
8. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջնակարգ դպրոցների 5-6-րդ դասարանների համար

by Կորչագինա, Վերա Ալեքսանդրովնա.

Edition: 4-րդ հրատարակություն.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1972Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
9. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջնակարգ դպրոցների 5-6-րդ դասարանների համար

by Կորչագինա, Վերա Ալեքսանդրովնա.

Edition: 5-րդ հրատարակություն.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1973Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
10. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջնակարագ դպրոցների 5-6-րդ դասարանների համար

by Կորչագինա, Վերա Ալեքսանդրովնա.

Edition: 6-րդ հրատարակություն.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1974Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
11. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջնակարգ դպրոցների 5-6-րդ դասարանների համար

by Կորչագինա, Վերա Ալեքսանդրովնա; Հարությունյան, Ի.Գ.

Edition: 13-րդ, վերամշակված հրատարակություն.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1981Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
12. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջնակարգ դպրոցների 5-6-րդ դասարանների համար

by Կորչագինա, Վերա Ալեքսանդրովնա.

Edition: 7-րդ հրատարակություն.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1975Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
13. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջնակարգ դպրոցների 5-6-րդ դասարանների համար

by Կորչագինա, Վերա Ալեքսանդրովնա.

Edition: 8-րդ հրատարակությունType: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1976Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
14. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջնակարգ դպրոցների 5-6-րդ դասարանների համար

by Կորչագինա, Վերա Ալեքսանդրովնա; Հարությունյան, Ի.Գ.

Edition: 12-րդ հրատարակությունType: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1980Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
15. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջնակարգ դպրոցների 5-6-րդ դասարանների համար

by Կորչագինա, Վերա Ալեքսանդրովնա.

Edition: 11-րդ հրատարակությունType: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1979Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
16. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջնակարգ դպրոցների 5-6-րդ դասարանների համար

by Կորչագինա, Վերա Ալեքսանդրովնա.

Edition: 14-րդ, վերամշակված հրատարակությունType: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1982Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
17. Բուսաբանություն : Դասագիրք միջնակարգ դպրոցի 5-6-րդ դասարանի համար

by Կորչագինա, Վերա Ալեքսանդրովնա.

Edition: 20-րդ հրատ.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս., 1989Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: