serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

1. Հերբարիում

by Արարատյան, Ալեքսանդր Գևորգի; Քալանթարյան, Պապա Բեջանի; Աղաջանյան, Գեղամ Խաչատուրի. -- Գյուղատնտեսական ինստիտուտ ՀՍԽՀԲուսաբանական ամբիոն

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Գյուղհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
2. Բուսաբանության պրակտիկում : Օժ. ձեռնարկ ոչ լրիվ և լրիվ միջն. դպր. 5-րդ և 6-րդ դաս. համար

by Արարատյան, Ալեքսանդր Գևորգի; Մելիքյան, Նատալյա Մելիքի. -- Հայկական ՍՍՌ Լուսժողկոմատ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Լուսհրատ, 1940Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
3. Հայաստանի ջրային և առափնյա բույսերը : (Որոշիչ) = Водная и прибрежная флора Армении. (Определитель)

by Արարատյան, Ալեքսանդր Գևորգի; Կարապետյան, Ռուզաննա Ապրեսի; Ղազարյան, Ե. -- ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիաԲուսաբանության ինստիտուտ

Type: book Book; Literary form: not fiction ; Audience: General; Publisher: Երևան : ԱրմՖԱՆ , 1941Other title: Водная и прибрежная флора Армении .Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
4. Տերեվաթափ յեվ աշնան գույներ

by Զառաֆյան, Մ; Արարատյան, Ալեքսանդր Գևորգի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի երկրորդ, 1927Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
5. Բույսը և միջավայրը

by Յարոշենկո, Պ.Դ; Արարատյան, Ալեքսանդր Գևորգի. -- Գիտությունների ակադեմիա ՀՍՍՌ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Հայկական ՍՍՌ ԳԱ տպ., 1947Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
6. Բույսերի անատոմիա և մորֆոլոգիա

by Մելիքյան, Նատալյա Մելիքի; Արարատյան, Ալեքսանդր Գևորգի. -- Հեռակա մանկավարժական ինստիտուտ ՀՍՍՌ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Ա. հ., 1945Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
7. Բույսերի որոշիչ : (Ուսումն. աղյուսակներ)

by Արարատյան, Ալեքսանդր Գևորգի. -- ՀՍՍՌ պետական հեռակա մանկավարժական ինստիտուտ

Type: book Book Publisher: Երևան, 1946Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
8. Բույսերի վեգետատիվ բազմացումը

by Արարատյան, Ալեքսանդր Գևորգի. -- ՀՍՍՀ գիտությունների ակադեմիաԲիոլոգիական գիտությունների բաժանմունք

Type: book Book Publisher: Երևան : ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1952Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
9. Բուսական բջիջ

by Արարատյան, Ալեքսանդր Գևորգի; Գուլքանյան, Վարդան Հովհաննեսի. -- Բույսերի գենետիկայի ինստիտուտ ՀՍՍՀ ԳԱ

Type: book Book Publisher: Երևան : ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1948Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
10. Բուսական դրոզոֆիլի մասին

by Արարատյան, Ալեքսանդր Գևորգի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: [Երևան] : Ա. հ, 1939Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
11. Ինչպես կազմել հերբարիում

by Արարատյան, Ալեքսանդր Գևորգի; Ասատրյան, Օ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Հայպետհրատ, 1954Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
12. Ինչպես կազմել հերբարիում

by Զառաֆյան, Մ; Արարատյան, Ալեքսանդր Գևորգի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերեվան : Պետհրատ, 1927Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
13. Հայաստանի բույսերի ընտանիքների որոշիչ

by Արարատյան, Ալեքսանդր Գևորգի. -- Բարձրագույն կրթության մինիստրություն ՍՍՌՄ; Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Ա .հ., 1956Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
14. Ոդ յեվ ջուր

by Զառաֆյան, Մ; Արարատյան, Ալեքսանդր Գևորգի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերեվան : Պետհրատ, 1927Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: