serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

1. Լուսինեանք

by Դավիթ-Բեկ, Մելիք Ս.

Type: book Book Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1900Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
2. Դրանսիլուանիոյ հայոց մետրապոլիսը կամ նկարագիր Կերլա հայաքաղաքի : Ի գիր եւ ի պատկերս

by Գովրիկեան, Գրիգոր.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1896Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
3. Կամսարականները "Տեարք Շիրակայ եւ Արշարունեաց" : Պատմական ուսումնասիրություն

by Կոգյան, Սահակ Հայր.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1926Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
4. Ազգաբանութիւն ազնուական զարմին Տիւզեանց

by Մենևիշյան, Գաբրիել Գևորգի, հայր վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : Տպ. Մխիթարեան, 1890Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
5. Պատմութիւն հայոց Հայկազանց տէրութեան սկսելէն մինչեւ մեր ժամանակը

by Չագըճեան, Եփրեմ.

Edition: 2-րդ տպագրութիւն.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիէննա : տպ. Մխիթարեան, 1872Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
6. Հայաստանի Որոնդեանները = Die Orontiden von Armenien

by Թումանով, Կ; Աքեան, Հ.Մ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1970Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
7. Արեւելեան Հայք ի Պուքովինա

by Տան, Դեմետրիոս; Գալէմքեարեան, Գրիգորիս, 1862-1917.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : Տպ. Մխիթարեան, 1891Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
8. Հոլլանդան եւ հայերը ԺԶ-ԺԹ դարերում

by Սարուխան, Առաքել Զատիկի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1926Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
9. Զէյթունի անցեալէն եւ ներկայէն

by Սէմէրճեան, Մնացական.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1900Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
10. Կարմիրն Վարդան եւ Աւարայրի ճակատամարտը։ Ըստ Ղազար Փարպեցւոյ 451-մարտ 26-1951 : Մատենագրական-պատմական ուսումնասիրութիւն = Wardan der rote und die schlacht bei Awarayr

by Ակինեան, Ներսէս Յակոբի, հայր վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1951Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
11. Մովսէս Դասխուրանցի (կոչուած Կաղանկատուացի) եւ իր Պատմութիւն Աղուանից = Moses Daskhouranzi (genannt Kalankatuazi) und seine Geschichte der Aluaner (Albaner)

by Ակինեան, Ներսէս Յակոբի, հայր վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1970Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
12. Սասուն եւ Տիգրիսի աղբերաց սահմանները :Պատմական եւ տեղագրական հետազօտութիւն ։ Մաս 1-ին ։ Պատմական տեղեկութիւնք Սասնոյ վրայ

by Տոմաշէկ, Վ; Պիլէզիկճեան, Բառնաբաս, Հայր Վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1896Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
13. Նիւթեր Կ. Պոլսոյ հայոց պատմութեան համար = Materialien zur geschichte der armenier in Konstantinopel

by Պէրպէրեան, Հայկ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1965Other title: Materialien zur geschichte der armenier in Konstantinopel.Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
14. Բարձր Հայք : Հատոր Ա : Կարին քաղաքը: Տեղագրութիւն, պատմութիւն եւ սովորութիւններ : 27 պատկերով

by Քօսեան, Յակոբ, հայր վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1925Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
15. Լօռիի Կիւրիկեան թագաւորներու պատմութիւնը

by Մովսէսեան, Ղեւոնդ, Հայր.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1923Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
16. Հայք յԵղիսաբեթուպոլիս Դրանսիլուանիոյ : Այս գաղթականութեան պատմութիւնը քաղուած Դրանսիլուանիոյ իշխանաց և Աւստրիոյ կայսերաց առանձնաշնորհութեանց կոնդակներէն, ժամանակակից արձանագրութիւններէն եւ պաշտօնական գրութիւններէն : 1680-1779

by Գովրիկեան, Գրիգոր.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1893Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
17. Ի՞նչ էր եւ ի՞նչ պիտի լինի մեր ուղին

by Չալխուշեան, Գ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : Տպ. Մխիթարեան, 1923Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
18. Հայ գողգոթան : Դրուագներ հայ մարտիրոսագրութենէն : Հատոր Ա : Պեռլինէն դէպի Զօր : 1914-1920

by Պալաքեան, Գրիգորիս, ծայրագույն վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1922Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
19. Հին Հայաստանի արեւմտեան սահմանը : Փոքր-Հայք եւ Կողոփենէ (Սեբաստիա) = Die westliche grenze des alten Armenien

by Տաշեան, Յակովբոս.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1948Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
20. Փ. Բիւզանդացի եւ իւր պատմութեան խարդախողը : Քննութիւն Մ. Խորենացու աղբիւրների մասին

by Դաղբաշյան, Հարություն.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1898Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: