serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

1. Ուսումնասիրութիւնք հայերէնի փոխառեալ բառից

by Հիւպշման, Հ; Փրոքէլման, Կ; Տաշեան, Յակովբոս.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1894Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
2. Ուսումնասիրութիւնք Ստոյն-Կալիսթենեայ վարուց Աղեքսանդրի

by Տաշեան, Յակովբոս.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : Տպ. Մխիթարեան, 1892Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
3. Մատենագրական մանր ուսումնասիրութիւնք : Հետազօտութիւնք եւ բնագիրք : Մասն առաջին, Ա-Զ : Նեմեսիոս, Պրոկղ, Խոսրովիկ, Եպիփան եւ Սեկունդոս

by Տաշեան, Յակովբոս.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1895Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
4. Հետազօտական պատմութիւն մատենագրութեան հայոց = Studien zur Geschichte der armenischen Literatur

by Տաշեան, Յակովբոս.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1970Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
5. Ագաթանգեղոս առ Գէորգայ Ասորի եպիսկոպոսին եւ ուսումնասիրութիւն Ագաթանգեղեայ գրոց

by Տաշեան, Յակովբոս.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : Տպ. Մխիթարեան, 1891Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
6. Ժողովածոյք առակաց Վարդանայ : Նիւթեր պատմութեան հայոց միջնադարեան մատենագրութեան ըստ հայագէտ Ն. Մառի

by Տաշեան, Յակովբոս.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1900Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
7. Քննութիւնք գրոց Դաւթի Անյաղթի կամ թարգմանութեանց Արիստոտէլի : Թարգմանութիւն եւ յաւելուած Արիստոտէլի յաղագս Աստուծոյ

by Կոնիբեր, Ֆրեդերիկ Կոռնվալիս; Տաշեան, Յակովբոս.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : Տպ. Մխիթարեան, 1893Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
8. Արշակունի դրամներ ։ Մասն Առաջին ։ Ժողովածոյք ասպետին Աղեքսանդր Պետրովիչ : Համառոտ Պարթեւահայ պատմությամբ

by Տաշեան, Յակովբոս.

Type: book Book Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1919Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
9. Հայկական աշխատսիրութիւնք

by Ֆէթթէրի, Պ; Տաշեան, Յակովբոս.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1895Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
10. Պոնտական ուսումնասիրութիւնք : Հետազօտական ուղեւորութիւն ի Պոնտոս / Մաս Ա

by Անդերսըն, Յ.Գ.Կ; Տաշեան, Յակովբոս.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1919Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
11. Սրբազան պատարագամատոյցք հայոց : Թարգմանութիւնք պատարագաց Յունաց Ասորւոց և Լատինացւոց

by Գաթըրճեան, Յովսէփ; Տաշեան, Յակովբոս.

Type: book Book; Literary form: not fiction ; Audience: General; Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1897Other title: Քննական հրատարակութիւն մատենագրութեան եւ թարգմանութեան նախնեաց հայոց.Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
12. Հեթանոս Հայաստանի ութ մեհեաններն Ագաթանգեղոսի եւ Մ. Խորենացւոյ համեմատ : Քննադատական ուսումնասիրութիւն

by Կարիէրի, Ա; Տաշեան, Յակովբոս.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1899Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
13. Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց կայսերական մատենադարանին ի Վիեննա = Catalog der armenischen Handschriften in der K.K. Hofbibliothek zu Wien : Հատոր Ա: Տետր Ա : Աւստրիա

by Տաշեան, Յակովբոս.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1891Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
14. Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վիեննա = Katalog der armeniscen Handschriften in der Mechitharisten-Bibliothek zu Wien : Հատոր Ա: Գիրք Բ : Աւստրիա

by Տաշեան, Յակովբոս.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1895Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
15. Ակնարկ մը հայ հնագրութեան վրայ : Ուսումնասիրութիւն հայոց գրչութեան արուեստին

by Տաշեան, Յակովբոս.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1898Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
16. Հաթեր եւ ուրարտեանք : Մատենագիտական ուսումնասիրութիւն

by Տաշեան, Յակովբոս.

Type: book Book; Format: print Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1934Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
17. Տայք, դրացիք եւ Խոտորջուր = Tayk', Nachbarländer und Khotorjur : Պատմական-տեղագրական ուսումնասիրութիւն: Հտ. Բ

by Տաշեան, Յակովբոս.

Type: book Book; Literary form: fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1980Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
18. Հայ բնակչութիւնը Սեւ ծովէն մինչեւ Կարին : Պատմական-ազգագրական հարեւանցի ակնարկ մը

by Տաշեան, Յակովբոս.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1921Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
19. Հին Հայաստանի արեւմտեան սահմանը : Փոքր-Հայք եւ Կողոփենէ (Սեբաստիա) = Die westliche grenze des alten Armenien

by Տաշեան, Յակովբոս.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1948Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
20. Հայ ազգի տարագրութիւնը գերմանական վաւերագիրներու համեմատ = Die deportation der Armenier : Մասն Ա

by Տաշեան, Յակովբոս.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1921Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: