serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

1. Ալլահվէրտեան գերդաստանը = Die familie Allahwerdian

by Պողոսյան, Եփրեմ Հակոբի, հայր վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1957Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
2. Պիլէզիկճեան գերդաստանը = Die familie Bilezikdjian

by Պողոսյան, Եփրեմ Հակոբի, հայր վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1963Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
3. Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերութիւններու : Պոլսահայ մշակութային ընկերութիւնները / Հատոր Ա

by Պողոսյան, Եփրեմ Հակոբի, հայր վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1957Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
4. Կէօչէյեան գերդաստանը = Die familie Kotscheyan

by Պողոսյան, Եփրեմ Հակոբի, հայր վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1961Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
5. Տատեան գերդաստանը = Die geschichte der familie Dadian

by Պողոսյան, Եփրեմ Հակոբի, հայր վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1968Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
6. Պալեան գերդաստանը = Geschichte der familie Balian

by Պողոսյան, Եփրեմ Հակոբի, հայր վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : Տպ. Մխիթարեան, 1981Other title: Geschichte der familie Balian.Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
7. Ոսկեան եւ Մըսըրլեան գերդաստանները = Die familien Oskian und Missirlian

by Պողոսյան, Եփրեմ Հակոբի, հայր վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1953Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
8. Համբարձման տօնը եւ հայ ժողովուրդի վիճակախաղը : Համեմատական ուսումնասիրութիւն

by Պողոսյան, Եփրեմ Հակոբի, հայր վարդապետ.

Type: book Book Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1956Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
9. Հայ խմբագրուհիներ : Ուսումնասիրութիւն, իրենց կեանքի եւ գործի մասին : Ութը պատկերներով

by Պողոսյան, Եփրեմ Հակոբի, հայր վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1953Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
10. Նոր տարւոյ տօնը : Հին եւ նոր հայոց քով : Քննական ուսումնասիրութիւն

by Պողոսյան, Եփրեմ Հակոբի, հայր վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1952Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
11. Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերութիւններու : Հատոր Բ

by Պողոսյան, Եփրեմ Հակոբի, հայր վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1963Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
12. Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերութիւններու : Հատոր Գ

by Պողոսյան, Եփրեմ Հակոբի, հայր վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպ. Մխիթարեան, 1969Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: