serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

1. Հ. Յ. Դաշնակցութիւնը իր կազմութենէն մինչեւ ժ. ընդհանուր ժողով : (1890-1924)

by Տասնապետեան, Հրաչ.

Type: book Book; Literary form: not fiction ; Audience: Adult; Publisher: Աթէնք : Հրատարակութիւն Հ.Յ. Դաշնակցութեան, 1988Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
2. Գիտութեան դասեր : Տարի

by Տասնապետեան, Հրաչ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Պէյրութ : Սեւան, 1955-Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
3. Իննսունամեայ հաշուեկշիռ

by Տասնապետեան, Հրաչ. -- Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւնԼիբանանի կեդրոնական կոմիտէ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Պէյրութ : տպ. Համազգայինի Վահէ Սէթեան, 1985Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
4. Իրագիտութիւն : Տարի

by Տասնապետեան, Հրաչ.

Edition: Գ. տպ. (պարզացուած)Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Պէյրութ : Սեւան, 1962-Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
5. Իրապաշտ պատմափիլիսոփայութիւն

by Տասնապետեան, Հրաչ. -- Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւն

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Ա.տ. : Ա.հ., 1981Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
6. Հ.Յ. Դաշնակցութեան կազմակերպական կառոյցի հոլովոյթը

by Տասնապետեան, Հրաչ.

Edition: Բ. տպագրութիւնType: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Պէյրութ : տպ. Համազգայինի Վահէ Սէթեան, 1985Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
7. Հ.Յ. Դաշնակցութեան կազմակերպական կառոյցի հոլովոյթը

by Տասնապետեան, Հրաչ.

Type: book Book; Format: print Publisher: Պէյրութ : տպ. Համազգայինի Վահէ Սէթեան, 1974Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
8. Հ.Յ. Դաշնակցութեան յեղափոխական-մարտական գործունէթիւնը

by Տասնապետեան, Հրաչ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Պէյրութ : տպ. Համազգայինի Վահէ Սէթեան, 1994Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
9. Հ.Յ. դաշնակցութեան կազմակերպական կառոյցի հոլովոյթը և այլ ուսումնասիրութիւններ

by Տասնապետեան, Հրաչ; Փամպուքեան, Երուանդ.

Type: book Book; Format: print Publisher: Պէյրութ : տպ. Համազգայինի Վահէ Սէթեան, 2009Availability: No copies available

Actions: Add to cart
10. Հայ յեղափոխական շարժումը մինչեւ Հ. Յ. դաշնակցութեան կազմութիւնը

by Տասնապետեան, Հրաչ. -- Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւն

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Աթէնք : Հ.Յ. Դաշնակցութեան հրատ., 1990Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
11. Հայկական հարցը

by Տասնապետեան, Հրաչ.

Edition: Բ. տպ.Type: book Book Publisher: Պէյրութ : Համազգայինի Վահէ Սէթեան տպ., 1984Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
12. Հայկական հարցը

by Տասնապետեան, Հրաչ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Պէյրութ : տպ. Համազգայինի Վահէ Սէթեան, 1977Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
13. Յեղափոխութիւն

by Տասնապետեան, Հրաչ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Պէյրութ : տպ. Համազգայինի Վահէ Սէթեան, 1978Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
14. Յօդուածներու ժողովածու

by Տասնապետեան, Հրաչ; Քիւրքճեան, Սալբի.

Type: book Book; Format: print Publisher: Պէյրութ : տպ. Համազգայինի Վահէ Սէթեան, 2007Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
15. Նիւթեր Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան համար : Ա. հատոր

by Տասնապետեան, Հրաչ. -- Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւն; Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւն

Edition: Բ տպագրութիւնType: book Book; Literary form: not fiction ; Audience: General; Publisher: Պեյրութ : տպ. Համազգայինի Վահէ Սէթեան, 1984Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
16. Նիւթեր Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան համար : Բ. հատոր (Յաւելուածով)

by Տասնապետեան, Հրաչ. -- Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւն; Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւն

Edition: Բ տպագրութիւնType: book Book; Literary form: not fiction ; Audience: General; Publisher: Պեյրութ : տպ. Համազգայինի Վահէ Սէթեան, 1985Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
17. Նիւթեր Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան համար : Գ. հատոր

by Տասնապետեան, Հրաչ. -- Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւն; Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւն

Edition: Բ տպագրութիւնType: book Book; Literary form: not fiction ; Audience: General; Publisher: Պեյրութ : տպ. Համազգայինի Վահէ Սէթեան, 2007Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
18. Նիւթեր Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան համար : Դ. հատոր

by Տասնապետեան, Հրաչ. -- Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւն; Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւն

Edition: Բ տպագրութիւնType: book Book; Literary form: not fiction ; Audience: General; Publisher: Պեյրութ : տպ. Համազգայինի Վահէ Սէթեան, [2007]Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
19. Ով է դաշնակցականը

by Տասնապետեան, Հրաչ.

Edition: Բ. տպագրութիւնType: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Պէյրութ : տպ. Համազգայինի Վահէ Սէթեան, 1985Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
20. Ով է դաշնակցականը

by Տասնապետեան, Հրաչ.

Type: book Book; Format: print Publisher: Երեւան : Մ. Վարանդեան հրատ., 1991Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: 
Powered by Koha