serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

1 2 3 Next >>
1. Լաո : Վեպ = Lao : roman

by Դոնիկյան, Դընի; Վարդանյան, Նվարդ Պողոսի.

Type: book Book; Literary form: not fiction ; Audience: General; Publisher: Երևան : Ակտուալ արվեստ, 2019Availability: No copies available

Actions: Add to cart
2. Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց : Գիտական հոդվածների ժողովածու

by Կարապետյան, Կարո; Հակոբյան, Աննա Արշալույսի; Վարդանյան, Նվարդ; Միրզոյան, Ռուզան; Խաչատրյան, Աննա Վանիկի; Սարգսյան, Լուսինե; Դանիելյան, Գոհար. -- Երևանի պետական համալսարան

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : ԵՊՀ հրատ., 2014Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
3. Մոցարտի կյանքը : Չորս նովել

by Ստենդալ; Վարդանյան, Նվարդ; Խաչատրյան, Գ. Գ.

Type: book Book; Nature of contents: biography Publisher: Երևան : Սովետական գրող, 1982Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
4. Francais : Ֆրանսերեն դասագիրք հայկական դպրոցներիչ VI դասարանի համար

by Ութուջյան, Պերճ Կարապետի; Չալգուշյան, Լուսինե Պետրոսի; Վարդանյան, Նվարդ Պողոսի.

Edition: 4-րդ հրատարակությունType: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1988Availability: No copies available

Actions: Add to cart
5. Francais : Ֆրանս. դասագիրք հայկ. դպր. VI-րդ դաս. համար

by Ութուջյան, Պերճ Կարապետի; Չալգուշյան, Լուսին Պետրոսի; Վարդանյան, Նվարդ Պողոսի.

Edition: 3-րդ հրատType: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1986Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
6. Francais : Ֆրանս. լեզվի դասագիրք հայկ. դպր. VII-րդ դաս. համար

by Ութուջյան, Պերճ Կարապետի; Չալգուշյան, Լուսին Պետրոսի; Վարդանյան, Նվարդ Պողոսի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1983Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
7. Français : Ֆրանս. դասագիրք հայկ. 11-ամյա դպր. 8-րդ դաս. համար

by Ութուջյան, Պերճ Կարապետի; Չալգուշյան, Լուսինե Պետրոսի; Վարդանյան, Նվարդ Պողոսի.

Edition: 5-րդ հրատ.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1991Availability: No copies available

Actions: Add to cart
8. Français : Ֆրանս. դասագիրք հայկ. 11-ամյա դպր. 8-րդ դաս. համար

by Ութուջյան, Պերճ Կարապետի; Չալգուշյան, Լուսինե Պետրոսի; Վարդանյան, Նվարդ Պողոսի.

Edition: 5-րդ հրատ.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1991Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
9. Français : Ֆրանսերենի դասագիրք հայկական 10-ամյա դպրոցի 6-րդ դասարանի (11-ամյա դպրոցի 7-րդ դասարանի) համար

by Ութուջյան, Պերճ Կարապետի; Չալգուշյան, Լուսինե Պետրոսի; Վարդանյան, Նվարդ Պողոսի.

Edition: 6-րդ հրատարակությունType: book Book handbook ; Literary form: not fiction ; Audience: Pre-adolescent; Publisher: Երևան : Լույս, 1990Availability: No copies available

Actions: Add to cart
10. Français : Հայկ. դպր. ֆրանս. լեզվի 6-րդ դաս. դասագիրք

by Ութուջյան, Պերճ Կարապետի; Չալգուշյան, Լուսին Պետրոսի; Վարդանյան, Նվարդ Պողոսի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1982Other title: Français 6.Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
11. Français : Ֆրանսերենի դասագիրք հայկական 10-ամյա դպրոցի 6-րդ դասարանի (11-ամյա դպրոցի 7-րդ դասարանի) համար

by Ութուջյան, Պերճ Կարապետի; Չալգուշյան, Լուսինե Պետրոսի; Վարդանյան, Նվարդ Պողոսի.

Edition: 5-րդ հրատ.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս., 1989Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
12. Frencais : Ֆրանս. դասագիրք հայկ. դպր. VII համար

by Ութուջյան, Պերճ Կարապետի; Չալգուշյան, Լուսինե Պետրոսի; Վարդանյան, Նվարդ Պողոսի.

Edition: 3-րդ հրատ.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1987Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
13. Frencais : Ֆրանս. դասագիրք հայկ. դպր. VI-րդ դաս. համար

by Ութուջյան, Պերճ Կարապետի; Չալգուշյան, Լուսինե Պետրոսի; Վարդանյան, Նվարդ Պողոսի.

Edition: 2-րդ հրատ.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Լույս, 1984Other title: Frencais.Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
14. Այլ երկիրը մեր = Un notre pays : (Երեք ճամփորդություն երրորդ Հայաստանում)

by Դոնիկյան, Դընի; Վարդանյան, Նվարդ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Ակտուալ արվեստ, 2007Other title: Un notre pays.Availability: No copies available

Actions: Add to cart
15. Աշխարհի բոլոր առավոտները : (Վեպ) = Tous ies matins du monde

by Քինյար, Պասկալ; Վարդանյան, Նվարդ.

Type: book Book; Literary form: fiction ; Audience: Adult; Publisher: Երևան : Ակտուալ արվեստ, 2011Availability: No copies available

Actions: Add to cart
16. Աստվածային խաբկանք

by Մինաս, Իսկուհի; Իսրայելյան, Գարիկ Գուրգենի; Վարդանյան, Նվարդ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Փյունիկ, 1995Availability: No copies available

Actions: Add to cart
17. Արվեստ = L'art : Պոլ Գզելի ժողոված զրույցները

by Ռոդեն, Օգյուստ; Խաչատրյան, Շահեն Գևորգի; Վարդանյան, Նվարդ; Տեր-Խաչատրյան, Երվանդ Գարեգինի. -- Հայաստանի ազգային պատկերասրահ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Սարգիս Խաչենց, 2000Availability: No copies available

Actions: Add to cart
18. Բանաստեղծություններ

by Շար, Ռընե; Վարդանյան, Նվարդ.

Type: book Book; Format: print Publisher: Երևան : ԱևՄ, 1998Other title: Poemes.Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
19. Բանաստեղծություններ = Poemes

by Էլյուար, Պոլ; Վարդանյան, Նվարդ; Հակոբյան, Աննա Արշալույսի; Պիկասսո, Պաբլո.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : ԱևՄ, 1995Other title: Eluard, Paul Poemes.Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
20. Բաց հանգույցներ

by Վարդանյան, Նվարդ; Անանյան, Լևոն Զաքարի.

Type: book Book; Literary form: fiction Publisher: Երևան : Ակտուալ արվեստ, 2009Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
1 2 3 Next >>

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: