serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

1. Անապահով օրեր

by Կռանեան, Անդրանիկ Ծայրագույն վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Պէյրութ : Սիփան, 1999Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
2. Գործնական բառարան հայերէն լեզուի

by Կռանեան, Անդրանիկ, Ծայրագույն վարդապետ.

Type: book Book Publisher: Պէյրութ : Շիրակ, 1970Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
3. Գրաբար : Ինքնուսոյց

by Կռանեան, Անդրանիկ, Վարդապետ.

Type: book Book Publisher: Բեյրութ : տպ. Շիրակ, 1967Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
4. Գրաբար : Քերականութիւն եւ հրահանգ, ոճաբանութիւն, հատընտիրք

by Կռանեան, Անդրանիկ, Վարդապետ.

Edition: Բ. տպագրութ.Type: book Book Publisher: Պէյրութ : տպ. Շիրակ, 1984Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
5. Ժողովուրդէն ձայներ

by Սոլաքեան, Գեորգ; Կռանեան, Անդրանիկ.

Type: book Book Publisher: Պէյրութ, 2001Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
6. Լուսարձակդ բաց վրաս… : Մարդեղութեան 2000 - ամեակին

by Կռանեան, Անդրանիկ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Պէյրութ : Սիփան, 2000Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
7. Խոկամ

by Կռանեան, Անդրանիկ, Վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Պէյրութ : Ա. հ., 2010Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
8. Հայ ծիսական պաշտամունքը

by Կռանեան, Անդրանիկ, Ծայրագույն վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Պէյրութ : Սիփան, 2001Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
9. Հայերէնի գործնական բառարան

by Կռանեան, Անդրանիկ, Վարդապետ; Հաննէսեան, Յովհաննէս.

Edition: Բ. տպագրութ.Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Պէյրութ-Լիբանան : Շիրակ հրատ., 1982Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
10. Մորմոքիմ

by Կռանեան, Անդրանիկ, Վարդապետ; Հայտօսթեան, Փօլ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Պէյրութ : Ա. հ., 2012Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
11. Ողբամ եւ ծիծաղիմ

by Կռանեան, Անդրանիկ, Վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Պէյրութ : Ա. հ., 2013Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
12. Պէտք չունինք քեզի

by Կռանեան, Անդրանիկ վարդապետ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : Ա. հ., 1988Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
13. Քերականութիւն հայկական լեզուի

by Կռանեան, Անդրանիկ, Վարդապետ.

Type: book Book Publisher: Պէյրութ : Շիրակ, 1998Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: 
Powered by Koha