serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

1 2 3 Next >>
1. Երկեր

by Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի; Թաթիկյան, Շահեն Ստեփանի; Մկրտչյան, Վ; Նորենց, Վաղարշակ Տոնապետի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Հայպետհրատ, 1957Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
2. Բագու : (Վեպ) : Յերկրորդ գիրք

by Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի.

Type: book Book; Literary form: novel Publisher: Յերևան : Հայպոլիգրաֆի տպարան, 1930Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
3. Բագու : (Վեպ) : Առաջին գիրք

by Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Պետհրատի յերկրորդ տպարան Յերևանում, 1930Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
4. Բագու : (Վեպ) : Յերրորդ գիրք

by Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի; Չոփուրյան, Ե.

Type: book Book; Literary form: novel Publisher: Երևան : Պետհրատ, 1934Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
5. Ոթելլո : Վենետիկի մավրը : Վողբերգություն հինգ արարվածով

by Շեքսպիր, Վիլյամ; Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի; Մասեհյան, Հովհաննես Ծերունի.

Type: book Book; Literary form: drama Publisher: Յերևան : Պետհրատի տպարան, 1936Other title: Վենետիկի մավրը.Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
6. Սեղբոսը

by Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : տպ. Տպագրական տրեստի երկրորդ, 1924Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
7. Ամերիկա : Պատմվածքներ

by Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի երկրորդ, 1929Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
8. Աղավնիներ

by Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի; Չոփուրյան, Եդուարդ; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի; Հովհաննիսյան, Շավարշ.

Type: book Book; Literary form: short story Publisher: Երևան : Պետհրատի տպարան, 1934Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
9. Մոխրակույտ : Դրամ չորս արարով

by Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի; Սիրաս; Խաչվանքյան, Տ.

Type: book Book; Literary form: drama Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
10. Շիրավանզադե : (Կենսագրություն)

by Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի.

Type: book Book; Nature of contents: biography; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Պետհրատի առաջին տպարան Վաղարշապատում, 1930Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
11. Պատմուածքներ : Շարք I

by Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: [Բոստոն] : տպ. Ազգ, 1921Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
12. Հայաստանի Տօն-Քիշօթը : (Գրական-երգիծական վէպ)

by Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Կ. Պօլիս : տպ. Ս. Տէր-Սահակեան, 1921Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
13. Հրկիզված թղթեր

by Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Պետհրատ, 1934Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
14. Գարունին սիրտը : (Ողբերգութիւն)

by Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Boston : տպ. Ազգ, 1921Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
15. Հովնաթան վորդի Յերեմիայի

by Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Պետհրատ, 1934Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
16. Պողպատի ճաշ : Պիես 3 արար

by Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերեվան : տպ. Տպագրական Տրեստի երկրորդ, 1924Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
17. Յերկերի ժողովածու

by Օտյան, Երվանդ Խաչիկի; Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի; Չոփուրյան, Եդուարդ; Տերտերյան, Արսեն Հարությունի; Խաչվանքյան, Տաճատ Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպարան Պետհրատի, 1935Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
18. Ասատուր յեվ Կլեոպատրա : Վիպակ

by Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի.

Type: book Book; Literary form: novel Publisher: Յերևան : Տպ. Հերմես, 1929Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
19. Յերկու սուր : Դրամա 3 գործողութեամբ

by Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի.

Type: book Book; Literary form: drama Publisher: Յերևան : Պետհրատի յերկրորդ տպարան Յերևանում, 1930Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
20. Մահվան բատալիոն : (Կոմեդիա)

by Թոթովենց, Վահան Հովհաննեսի.

Type: book Book; Literary form: humor, satire Publisher: Յերեվան : Տրեստի առաջին տպարան, 1923Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
1 2 3 Next >>

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: