serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

1 2 3 4 5 6 Next >>
1. Ուսումնասիրութիւններ հայկական բարբառախօսութեան

by Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի.

Type: book Book Publisher: Վաղարշապատ : տպ. Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, 1899Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
2. Ուսումնասիրութիւններ հայկական գաւառաբանութեան

by Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վաղարշապատ : տպ. Ս. Էջմիածնի, 1899Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
3. Բհագավադգիտա կամ երանելու երգը

by Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: not fiction ; Audience: General; Publisher: Վաղարշապատ : Ելեքտրաշարժ տպարան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, 1911Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
4. Ձեռագրական սրբագրութիւններ հայ մատենագիրների մէջ

by Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Ա.հ., 1926Online Access: Կարդալ առցանց Availability: Copies available for loan: National Library of Armenia [Բացակա] (1).

Actions: Add to cart
No cover image available
5. Քննություն Կիլիկիայի բարբառի

by Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի; Աճառյան, Քնարիկ; Ղազարյան, Ռուբեն Սերոբի. -- Երևանի պետական համալսարան

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Երևանի համալս. հրատ., 2003Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
6. Պատմութիւն հայոց նոր գրականութեան : Պրակ Ա

by Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վաղարշապատ : տպ. Ս. Էջմիածնի, 1906Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
7. Պարսկական հատընտիր

by Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի. -- (ՀԽՍՀ պետական համալսարան)

Type: book Book; Literary form: fiction ; Audience: General; Publisher: Յերևան : Տպ. Գիտհրատի, 1937Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
8. Պարսկական հատընտիր

by Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի. -- Հայաստանի պետ.համալսարան Հ.Ս.Խ.Հ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : տպ. Պետհամալսարանի, 1925Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
9. Քննութիւն Մարաղայի բարբառի

by Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Ա.հ., 1926Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
10. Եւրոպական փոխառեալ բառեր հայերէնի մէջ = Parole europee prese nella lingua armea volgare

by Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : տպարան Մխիթարեան, 1951Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
11. Քննութիւն եւ համեմատութիւն Եզնկայ նորագիւտ ձեռագրին

by Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի; Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ, (Միաբան).

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Վիեննա : Տպարան Մխիթարեան, 1904Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
12. Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի : Համեմատությամբ 562 լեզուների : Հատոր I = Полная грамматика армянского языка : В сравнении с 562 языками : Tom I

by Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի; Աղայան, Էդուարդ Բագրատի. -- ՀՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիաԼեզվի ինստիտուտ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1952Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
13. Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի : Համեմատությամբ 562 լեզուների : Ներածություն = Полная грамматика армянского языка : В сравнении с 562 языками : введение

by Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի; Աղայան, Էդուարդ Բագրատի. -- ՀՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիաԼեզվի ինստիտուտ

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., 1955Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
14. Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի = Полная грамматика армянского языка = Universal grammar of Armenian : Համեմատությամբ 562 լեզուների: Իմաստաբանություն, բառաքննություն, շարահյուսություն = В сравнении с 562 языками : семантика, лексикология, синтаксис = In comparison with 562 languages: semantics, lexicology, sintax

by Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի; Գալստյան, Սերգեյ Սարգսի; Բադիկյան, Խաչիկ Գաբրիելի. -- Երևանի պետական համալսարան

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2005Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
15. Պոլսահայ անգիր բանահյուսություն

by Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : ԵՊՀ հրատ., 2009Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
16. Գրաբարի ուսուցիչ

by Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի; Աղայան, Էդուարդ Բագրատի. -- Երևանի պետական համալսարան Վ.Մ. Մոլոտովի անվան

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Երևան : Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1954Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
17. Գրաբարի ծաղկաքաղ

by Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Յերևան : Տպ. Պետհրատի, 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
18. Կեանքիս յուշերէն : Պատանեկան տարիքի համար

by Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի; Կիլիկյան, Անդրանիկ. -- Խաչեր Գալուստեան մանկավարժական կեդրոն

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Անթիլիաս : Ա.հ., 2003Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
19. Գրաբարի ինքնուսուցման ձեռնարկ

by Առաքելյան, Առաքել Գևորգի; Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի. -- (ՀԽՍՀ Ուսուցիչների վորակավորման ինստիտուտ)

Type: book Book handbook ; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Յերևան : Տպ. Գիտհրատի, 1937Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
20. Էմինեան ազգագրական ժողովածու : Հատոր Գ : Թուրքերէնէ փոխառեալ բառերը Պօլսի հայ ժողովրդական լեզուին մէջ : Համեմատութեամբ Վանի, Ղարաբաղի եւ Նոր-Նախիջեւանի բարբառներուն = Эминскiй этнографическiй сборникь. Выпускь III. Заимствованныя отъ турецкаго слова въ народно-армянскомъ Константинопольскомъ языкѣ сравнительно съ нарѣчіями Ванскимъ, Карабахскимъ и Ново-Нахичеванскимъ изсльд. Г. Ачарiана

by Աճառյան, Հրաչյա Հակոբի. -- Լազարեանց ճեմարան Արևելեան լեզուաց

Type: book Book; Literary form: fiction Publisher: Մոսկուա - Վաղարշապատ : Тип. Варвары Гатцукъ, 1902Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
1 2 3 4 5 6 Next >>

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: