serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
1. Կիթառ

by Չուլֆայեան, Խաչիկ.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Paris : Imp. Araxes, [1928]Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
2. Բարիզ : Իր կեանքը, իր միսէոնները եւ էնվալիտ : Ի՞նչ կը նշանակէ Բարիզը

by Պալեան, Արամ Բ.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Կ. Պոլիս : Տպարան Յ.Մ. Սէթեան, 1921Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
3. Անուշ : Վիպերգ

by Թումանյան, Հովհաննես Թադևոսի; Շամլյան, Սուրեն.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Իստանպուլ : տպ. "ԱԳԸՆ", 1948Online Access: Կարդալ առցանց Availability: Copies available for loan: National Library of Armenia [Բացակա] (1).

Actions: Add to cart
No cover image available
4. Յուշեր

by Նաճարեան, Ղ.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Մարսէյլ : Տպարան Թագւոր Խաչիկեան, 1929Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
5. Թալէրան

by Յովակիմեան, Ղ.

Type: book Book; Nature of contents: biography; Literary form: not fiction ; Audience: General; Publisher: Կ. Պօլիս : Տպագրութիւն Ա. Ն. Շահնազարեան, 1870Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
6. Զավալլըն : Դիւթական կատակախաղ մէկ արար

by Օտյան, Երվանդ Խաչիկի.

Edition: Բ. տպ.Type: book Book; Format: print Publisher: Կ. Պոլիս : Տպ. Մ. Յովակիմեան, 1928Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
7. Նաբօլէօն : Կեանքն ու պատերազմները (1769-1821)

by Պէրժէ, Գօմանտան Գլօտ; Տօլպագեան, Եղիա.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Պէյրութ : Տպ. «Ազատ», 1936Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
8. Լռութիւնը

by Ահարոնյան, Ավետիս Առաքելի.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Թիֆլիս : տպ. Հերմես, 1904Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
9. Ռոբեսպիեր : [Կյանքն ու գործունեությունը]

by Լևանդովսկի, Անատոլի Պետրովիչ; Նազարյան, Լ.Հ; Գրիգորյան, Ռ.Ղ.

Type: book Book; Format: print ; Nature of contents: biography Publisher: Երևան : Հայաստան, 1973Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
10. Ներաշխարհ

by Չրաքյան, Տիրան (Ինտրա); Պէրպէրեան Ռէթէոս Յակոբի.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Կ. Պոլիս : տպ. Հ. Մաթեւոսյան, 1906Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
11. Ծաղկաստան : Բ. շարք

by Գեղարքունի, Գ.

Type: book Book; Literary form: Publisher: [Փարիզ] : Հրատ. «Հայ Ծխան»-ի, 1927Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
12. Ծաղկաստան : Բանաստեղծություններ : Գ շարք

by Գեղարքունի, Գ.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Փարիզ : տպ. Յ. Թիւրապեան, 1929Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
13. Զէյթունցիք

by Գ. Տէօվլէթ, (Գևորգյան Տեովլեթ).

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Փարիզ : տպ. Ա. Տեր-Հակոբյան, 1943Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
14. Մեռնողները

by Զարոյան, Պետրոս Կարապետի.

Type: book Book; Literary form: drama Publisher: Մարսէյլ : տպ. Ա. Երէցեան, 1928Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
15. Սարսուռներ : Քնարական բանաստեղծութիւնք

by Վարուժան, Դանիել.

Type: book Book; Literary form: Publisher: Վենետիկ : տպ. Ս. Ղազար, 1906Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
16. Աշխարհադաշտ : (Եղեռնի դրուագներ Անդրէասի եւ շրջաններու)

by Քէֆէլեան, Յարութիւն Ա.

Type: book Book; Literary form: not fiction ; Audience: Specialized; Publisher: Փարիզ - Պէյրութ : Տպ. «Արազ», Ս. Բախտիկյանի, 1937Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
17. Տարօնաշունչ

by Խաչատուրյան, Գարեգին, Արքեպիսկոպոս.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Պուէնոս Այրէս : տպ. Արմենիա, 1945Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
18. Յուշամատեան : Հայկական Զմիւռնիան

by Սիմեոնյան, Պետրոս. -- Զմիւռննիոյ եւ շրջաններու հայրենակցական վերաշինաց միութիւուն

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Փարիզ : տպ. Արաքս : 1936Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
19. Ապազգայնացումը : (Էջեր վերածնունդէն)

by Համբարձումյան, Լ.

Type: book Book Publisher: Փարիզ : Վերածնունդի հրատ., 1920Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
20. Ուսումնասիրութիւններ հայ գեղարուեստի պատմութեան համար : Հատոր Գ : Հայ եւ արաբ գեղարուեստի յարաբերութիւնը : (Սկիզբէն մինչեւ ԺԳ. դար) = The realiation of Armenian and Arabic arts

by Քիւրտեան, Յարութիւն.

Type: book Book; Literary form: not fiction Publisher: Փարիզ : Թիւրապեան, 1932Other title: The realiation of Armenian and Arabic arts.Online Access: Կարդալ առցանց Availability: No copies available

Actions: Add to cart
No cover image available
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: