serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

Search for:

[+] [-]

[+] [-]

Publication date range:

For example: 1999-2001. You could also use "-1987" for everything published in and before 1987 or "2008-" for everything published in 2008 and after.

Limit to any of the following:
Language

Subtype limits
Location and availability:
Sorting:

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: