serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

Normal view MARC view

Entry Topical Term

Used in 71 records

001 - CONTROL NUMBER

  control field: 33895

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

  control field: AM-YeNLA

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

  control field: 20190515071006.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

  fixed length control field: 140224|g|a||||aabn f| a|a ||

040 ## - CATALOGING SOURCE

  Original cataloging agency: AM-YeNLA

  Language of cataloging: arm

  Transcribing agency: AM-YeNLA

150 ## - HEADING--TOPICAL TERM

  Topical term or geographic name entry element: Պատմվածքներ, հայ

450 ## - SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM

  Control subfield: nna

  Topical term or geographic name entry element: Հայ գրականություն

  General subdivision: Պատմվածքներ

450 ## - SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM

  Topical term or geographic name entry element: Հայկական նովելներ

450 ## - SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM

  Topical term or geographic name entry element: Armenian short stories

450 ## - SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM

  Topical term or geographic name entry element: Short stories, Armenian

450 ## - SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM

  Topical term or geographic name entry element: Armenische Kurzgeschichten

450 ## - SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM

  Topical term or geographic name entry element: Armenische Erzählungen

450 ## - SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM

  Topical term or geographic name entry element: Армянские рассказы

450 ## - SEE FROM TRACING--TOPICAL TERM

  Topical term or geographic name entry element: Армянские новеллы

550 ## - SEE ALSO FROM TRACING--TOPICAL TERM

  Control subfield: g

  Topical term or geographic name entry element: Հայ արձակ

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: