serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

Authority search results

Results 141 to 160 of 1773
Authorized headings Type of heading Biblio records Full heading
Անձրևորդեր Հայաստան
used for/see from: Дождевые черви Армения
Topical Term 0 biblios View full heading
Աշխատավարձ Կառավարում Հայաստանի Հանրապետություն
used for/see from: Заработная плата Управление Республика Армения
Topical Term 0 biblios View full heading
Աշխատավարձ Հաշվարկներ Հայաստանի Հանրապետություն
used for/see from: Заработная плата Расчеты Республика Армения
Topical Term 0 biblios View full heading
Աշխարհագրություն Հայաստանի Հանրապետություն
used for/see from: География Республика Армении
used for/see from: Geography Republic of Armenia
used for/see from: Géographie République d'Arménie
used for/see from: Geographie Republik Armenien
Topical Term 3 biblios View full heading
Աշխարհագրություն Հայաստան
Topical Term 51 biblios View full heading
Աշխարհագրություն Պատմական Հայաստան
used for/see from: География Историческя Армения
used for/see from: Geography Historical Armenia
used for/see from: Géographie Arménie historique
used for/see from: Geographie Historische Armenien
Topical Term 1 biblios View full heading
Ապակենտրոնացում(պետ.) Հայաստանի Հանրապետություն
used for/see from: Децентрализация(госуд.) Республика Армения
Topical Term 0 biblios View full heading
Ապացույցը քրեական պրոցեսում Հայաստանի Հանրապետություն
used for/see from: Доказательство в уголовном процессе Республика Армения
Topical Term 0 biblios View full heading
Ապացուցումը քաղաքացիական դատավարությունում Հայաստանի Հանրապետություն
used for/see from: Доказывание в гражданском процессе Республика Армения
Topical Term 0 biblios View full heading
Ապացուցումը քրեական դատավարությունում Հայաստանի Հանրապետություն
used for/see from: Доказывание в уголовном процессе Республика Армения
Topical Term 0 biblios View full heading
Ապիյան, Ներոն Ավետիսի, 1947-2004
used for/see from: Ափիյան, Ներոն Ավետիսի, 1947-2004
used for/see from: Ափիյան, Ն.Ա. (Ներոն Ավետիսի), 1947-2004
used for/see from: Ապիյան, Ներոն Ա. (Ավետիսի), 1947-2004
used for/see from: Ապիյան, Ներոն, 1947-2004
used for/see from: Ապիյան, Ն.Ա. (Ներոն Ավետիսի), 1947-2004
used for/see from: Ապիյան, Ն. (Ներոն), 1947-2004
used for/see from: Апиян, Нерон Аветисович, 1947-2004
used for/see from: Апиян, Н.А. (Нерон Аветисович), 1947-2004
used for/see from: Apiyan, Neron Avetisi, 1947-2004
Personal Name 14 biblios View full heading
Ապրեսյան, Աբել Դավթի, 1861?-193?
used for/see from: Ապրէսեան, Աբէլ, 1861?-193?
used for/see from: Ապրեսեանց, Աբէլ, 1861?-193?
used for/see from: Ապրեսեան, Աբէլ, 1861?-193?
used for/see from: Ապրեսեան, Ա. (Աբէլ), 1861?-193?
used for/see from: Ապրեսեանց, Ա. (Աբէլ), 1861?-193?
used for/see from: Ապրէսեան, Ա. (Աբէլ), 1861?-193?
used for/see from: Апресян, Абел Давидович, 1861?-193?
used for/see from: Apresyan, Abel Davti, 1861?-193?
Personal Name 7 biblios View full heading
Առաքել Դավրիժեցի, 1590?-1670
used for/see from: Առաքել Դաւրիժեցի, 1590?-1670
used for/see from: Առաքել Դաւրիժեցի, վարդապետ, 1590?-1670
used for/see from: Առ. Դաւրիժեցի, վարդապետ, 1590?-1670
used for/see from: Դավրիժեցի, Առաքել, 1590?-1670
used for/see from: Դաւրիժեցի, Առաքել, 1590?-1670
used for/see from: Առաքել Դաւրիժեցի, վարդապետ,
used for/see from: Առաքել Դաւրիժեցի,
used for/see from: Դավրիժեցի, Առաքել,
used for/see from: Аракел Даврижеци, 1590?-1670
used for/see from: Даврижеци, Аракел, 1590?-1670
used for/see from: Arakel Davrizhetsi, 1590?-1670
Personal Name 2 biblios View full heading
Առաքելյան, Բաբկեն Նիկոլայի, 1912-2004
used for/see from: Առաքելյան, Բաբկեն, 1912-2004
used for/see from: Առաքելյան, Բաբկեն Ն. 1912-2004
used for/see from: Առաքելյան, Բ. (Բաբկեն), 1912-2004
used for/see from: Առաքելյան, Բ.Ն. (Բաբկեն Նիկոլայի), 1912-2004
used for/see from: Аракелян, Бабкен Николаевич, 1912-2004
used for/see from: Аракелян, Б.Н. (Бабкен Николаевич), 1912-2004
used for/see from: Аракелян, Бабкен, 1912-2004
used for/see from: Аракелян, Б. (Бабкен), 1912-2004
used for/see from: Arakelyan, Babken Nikolai, 1912-2004
Personal Name 88 biblios View full heading
Առաքելյան, Մ. ձևավորող
Personal Name 0 biblios View full heading
Առաքելյան, Սերգեյ Վահանի, 1974-
used for/see from: Առաքելյան, Ս.Վ. (Սերգեյ Վահանի), 1974-
used for/see from: Առաքելյան, Ս. (Սերգեյ), 1974-
used for/see from: Аракелян, Сергей Ваганович, 1974-
used for/see from: Arakelyan, Sergey Vahani, 1974-
Personal Name 23 biblios View full heading
Առաքելյան, Վարագ Դավթի, 1910-2001
used for/see from: Առաքելյան, Վարագ Դավթի, 1910-
used for/see from: Առաքելյան, Վարագ, 1910-2001
used for/see from: Առաքելյան, Վ.Դ. (Վարագ Դավթի), 1910-2001
used for/see from: Аракелян, Вараг Давидович, 1910-2001
used for/see from: Аракелян, Вараг, 1910-2001
used for/see from: Аракелян, В.Д. (Вараг Давидович), 1910-2001
used for/see from: Arakelyan, Varag Davti, 1910-2001
used for/see from: Arakelyan, Varag, 1910-2001
Personal Name 43 biblios View full heading
Առողջապահություն Լիցենզավորում Հայաստանի Հանրապետություն
used for/see from: Здравоохранение Лицензирование Республика Армения
Topical Term 0 biblios View full heading
Առողջապահություն Կառավարում Հայաստանի Հանրապետություն
used for/see from: Здравоохранение Управление Республика Армения
Topical Term 0 biblios View full heading
Առողջապահություն Տնտեսագիտություն Հայաստանի Հանրապետություն
used for/see from: Здравоохранение Экономика Республика Армения
Topical Term 5 biblios View full heading
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: