serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

Authority search results

Results 81 to 100 of 1773
Authorized headings Type of heading Biblio records Full heading
Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր (1920)
used for/see from: Հայաստան : Պայմանագրեր : Թուրքիա : 1920 թ. դեկտեմբերի 2
used for/see from: Ալեքսանդրապոլի դաշնագիր
used for/see from: Treaty of Alexandropol
used for/see from: Vertrag von Alexandropol
used for/see from: Traité d'Alexandropol
used for/see from: Tratado de Alexándropol
used for/see from: Александропольский договор
see also: Խաղաղության պայմանագրեր (Broader heading)
see also: Հայաստան Պատմություն 1901- (Broader heading)
Uniform Title 0 biblios View full heading
Ալեքսանեան, Զաքարիա, 1711-1793
used for/see from: Ալէքսանեան, Զաքարիա, Հ. (Հայրապետ), 1711-1793
used for/see from: Ալեքսանյան, Զաքարիա, 1711-1793
used for/see from: Զաքարիա Ակնեցի, Հայր վարդապետ, 1711-1793
Personal Name 5 biblios View full heading
Ալեքսանյան, Աշոտ Սեյրանի, 1973-
used for/see from: Ալեքսանյան, Աշոտ, 1973-
used for/see from: Ալեքսանյան, Ա.Ս. (Աշոտ Սեյրանի), 1973-
used for/see from: Ալեքսանյան, Ա. (Աշոտ), 1973-
used for/see from: Алексанян, Ашот Сейранович, 1973-
used for/see from: Alexanyan, Ashot Seyrani, 1973-
Personal Name 7 biblios View full heading
Ալեքսանյան, Աշոտ Վլադիմիրի, 1961-
used for/see from: Ալեքսանյան, Աշոտ, 1961-
used for/see from: Alexanian, Ashot, 1961-
Personal Name 23 biblios View full heading
Ալեքսեևսկի, Վադիմ Վսևոլոդի, 1917-2005
used for/see from: Ալեքսեևսկի, Վ.Վ. (Վադիմ Վսևոլոդի), 1917-2005
used for/see from: Алексеевский, Вадим Всеволодович, 1917-2005
used for/see from: Alexeevski, Vadim Vsevolodi, 1917-2005
Personal Name 2 biblios View full heading
Ալէքսանեան, Մարգարիտ, 1838-1902
used for/see from: Ալեքսանյան, Մարգարիտ, 1838-1902
used for/see from: Ալէքսանեանց, Տիկին Մարգարիտ, 1838-1902
Personal Name 0 biblios View full heading
Ալթունյան, Թաթուլ Տիգրանի, 1901-1973
used for/see from: Ալթունյան, Թաթուլ, 1901-1973
used for/see from: Ալթունեան, Թաթուլ, 1901-1973
used for/see from: Ալթունյան, Թ. (Թաթուլ), 1901-1973
used for/see from: Ալթունեան, Թ. (Թաթուլ), 1901-1973
used for/see from: Алтунян, Татул Тигранович, 1901-1973
used for/see from: Altunyan, Tatul Tigrani, 1901-1973
Personal Name 9 biblios View full heading
Ալիշան, Ղևոնդ, 1820-1901
used for/see from: Ալիշանյան, Ղևոնդ, 1820-1901
used for/see from: Ալիշանյան, Քերովբե Պետրոս-Մարգարի, 1820-1901
used for/see from: Ալիշան, Ղեւոնդ, 1820-1901
used for/see from: Ալիշան, Ղեւոնդ Հ. (Հայր), 1820-1901
used for/see from: Ալիշան, Ղեւոնդ, Հայր Վարդապետ, 1820-1901
used for/see from: Ալիշան, Ղ. (Ղևոնդ), 1820-1901
used for/see from: Ալիշանեան, Ղեւոնդ, 1820-1901
used for/see from: Ալիշանեան, Ղևոնդ Հ. Մարգ. (Հայր Մարգարե), 1820-1901
used for/see from: Ալ., Հ. Ղ. (Ալիշան Հայր Ղեւոնդ), 1820-1901
used for/see from: Հ. Ղ. Ա. (Հայր Ղեւոնդ Ալիշան), 1820-1901
used for/see from: Հ. Ղ. Մ. - Ա., 1820-1901
used for/see from: Հ. Ղ. վ. Ա., 1820-1901
used for/see from: Հ. Ղ. վ. Մ. - Ա., 1820-1901
used for/see from: Նահապետ, 1820-1901
used for/see from: Алишан, Гевонд, 1820-1901
used for/see from: Alishan, Ghevond, 1820-1901
used for/see from: Alishan, Leon, 1820-1901
used for/see from: Alishan, Léon, 1820-1901
Personal Name 104 biblios View full heading
Ալիքսանեան, Գէորգ Վ. (Վարդապետ), 1834-1872
used for/see from: Ալեքսանյան, Գևորգ, 1834-1872
Personal Name 1 biblios View full heading
Ակոնյան, Սեպուհ, 1889-1921
used for/see from: Ակոնյան, Սեպուհ Մ., 1889-1921
used for/see from: Ակունի, Ս. (Սեպուհ), 1889-1921
used for/see from: Ակունի, 1889-1921
used for/see from: Սեպուհ Մ., 1889-1921
used for/see from: Սեպակ, 1889-1921
Personal Name 0 biblios View full heading
Ակունց, Կարլեն Բագրատի, 1933-2003
used for/see from: Ակունց, Կառլեն Բագրատի, 1933-2003
used for/see from: Ակունց, Կարլեն, 1933-2003
used for/see from: Ակունց, Կ.Բ. (Կառլեն Բագրատի), 1933-2003
used for/see from: Акунц, Карлен Багратович, 1933-2003
used for/see from: Акунц, К.Б. (Карлен Багратович), 1933-2003
used for/see from: Akunts, Karlen Bagrati, 1933-2003
Personal Name 9 biblios View full heading
Աղաբաբյան, Կարապետ Տիգրանի, 1896-1965
used for/see from: Աղաբաբյան, Կարապետ Տիգրանի, 1896-1965
used for/see from: Աղաբաբյան, Կ. (Կարապետ), 1896-1965
used for/see from: Агабабян, Карапет Тигранович, 1896-1965
used for/see from: Агабабян, Карапет Тигранович
used for/see from: Aghababyan, Karapet Tigrani, 1896-1965
used for/see from: Aghababyan, Karapet Tigrani
Personal Name 9 biblios View full heading
Աղազարյան, Միհրան Կարապետի, 1892-1933
used for/see from: Աղազարեան, Միհրան Կարապետի, 1892-1933
used for/see from: Աղազարեան, Միհրան, 1892-1933
used for/see from: Աղազարեան, Մ. (Միհրան), 1892-1933
used for/see from: Աղազարեան, Մ. (Միթրա), 1892-1933
used for/see from: Աղազարյան, Միթրա, 1892-1933
used for/see from: Միթրա, 1892-1933
used for/see from: Агазарян, Мигран Карапетович, 1892-1933
used for/see from: Aghazaryan, Mihran Karapeti, 1892-1933
Personal Name 4 biblios View full heading
Աղաթոն, Երվանդ Գրիգորի, 1860-1935
used for/see from: Աղաթոն, Ե.Գ. (Երվանդ Գրիգորի), 1860-1935
used for/see from: Աղաթոն, Երվանդ, 1860-1935
used for/see from: Աղաթօն, Երուանդ Գրիգորի, 1860-1935
used for/see from: Աղաթօն, Երուանդ Գ. (Գրիգորի), 1860-1935
used for/see from: Աղաթօն, Ե.Գ. (Երուանդ Գրիգորի), 1860-1935
used for/see from: Աղաթօն, Երուանդ, 1860-1935
used for/see from: Աղաթոնյան, Երվանդ Գրիգորի 1860-1935
used for/see from: Աղաթոնեան, Երվանդ Գրիգորի 1860-1935
used for/see from: Աղաթօն, Ե.Գ. 1860-1935
used for/see from: Աղաթօն, Երուանդ Գ. 1860-1935
used for/see from: Агатон, Ерванд, 1860-1935
used for/see from: Aghaton, Ervand, 1860-1935
Personal Name 10 biblios View full heading
Աղախանյան, Գրիգոր Աշոտի, 1904-1986
used for/see from: Աղախանյան, Գ.Ա. (Գրիգոր Աշոտի), 1904-1986
used for/see from: Агаханян, Григор Ашотович, 1904-1986
used for/see from: Aghakhanyan, Grigor Ashoti, 1904-1986
Personal Name 2 biblios View full heading
Աղամալյան, Գր.
Personal Name 2 biblios View full heading
Աղամյան, Եդուարդ Գրիգորի, 1925-1991
used for/see from: 1925-1991
used for/see from: (Աղամյան), 1925-1991
used for/see from: 1925-1991
used for/see from: 1925-1991
used for/see from: 1925-1991
Personal Name 1 biblios View full heading
Աղայան, Մուշեղ Ղազարոսի, 1883-1966
used for/see from: Աղայան, Մուշեղ Ղազարոսի, 1888?-1966
used for/see from: Աղայան, Մուշեղ Ղազարի, 1883-1966
used for/see from: Աղայան, Մուշեղ, 1883-1966
used for/see from: Աղայան, Մ. (Մուշեղ), 1883-1966
used for/see from: Աղ., Մ. (Աղայան, Մուշեղ), 1883-1966
used for/see from: Մ.Ա. (Մուշեղ Աղայան), 1883-1966
used for/see from: Մ. (Մուշեղ), 1883-1966
used for/see from: Մուշ. (Մուշեղ), 1883-1966
used for/see from: Մուշեղ, 1883-1966
used for/see from: Գուսան, 1883-1966
used for/see from: Երինվար, 1883-1966
used for/see from: Կարմիր դհոլչի, 1883-1966
used for/see from: Bega, M. 1883-1966
used for/see from: Агаян, Мушег Газаросович, 1883-1966
used for/see from: Aghayan, Mushegh Ghazarosi, 1883-1966
Personal Name 14 biblios View full heading
Աղանբեգյան, Աբել Գյոզի, 1932-
used for/see from: Աղանբեգյան, Ա.Գ. (Աբել Գեզևիչ), 1932-
used for/see from: Աղանբեգյան, Աբել Գեզևիչ, 1932-
used for/see from: Աղանբեգյան, Ա.Գ. (Աբել Գեզևիչ), 1932-
used for/see from: Աղանբեգյան, Ա.Գ. (Աբել Գյոզի), 1932-
used for/see from: Աղանբեգյան, Ա. (Աբել), 1932-
used for/see from: Աղանբեկյան, Աբել Գյոզի, 1932-
used for/see from: Աղանբեկյան, Ա.Գ. (Աբել Գյոզի), 1932-
used for/see from: Աղանբեկյան, Ա. (Աբել), 1932-
used for/see from: Аганбекян, Абел Гезевич, 1932-
used for/see from: Аганбегян, Абел Гезевич, 1932-
used for/see from: Аганбекян, А.Г. (Абел Гезевич), 1932-
used for/see from: Аганбегян, А.Г. (Абел Гезевич), 1932-
used for/see from: Aghanbegyan, Abel Gyozi, 1932-
Personal Name 3 biblios View full heading
Աղաջանյան, Գեորգի Գարեգինի, 1920-1999
used for/see from: Աղաջանյան, Գ.Գ. (Գեորգի Գարեգինի), 1920-1999
used for/see from: Агаджанян, Георги Гарегинович, 1920-1999
used for/see from: Агаджанян, Г.Г. (Георги Гарегинович), 1920-1999
used for/see from: Aghajanyan, Georgi Garegini, 1920-1999
Personal Name 1 biblios View full heading
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: