serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

Քալանթարյան, Պապա Բեջանի, 1887-1942

Բերքատվության բարձրացումը յեվ հողի մշակությունը / Պ. Քալանթարյան; ՀՍԽՀ Հողժողկոմատ. - Յերևան : Պետհրատի յերկրորդ տպարան Յերևանում, 1930. - 14 էջ. - N 8(99) . - Գյուղատնտեսական հանրամատչելի գրադարան N 8(99) .

Շարվածքը՝ 13X9 սմ: Տպարանի տվյալը վերցված է տիտղոսաթերթի դարձերեսից: ՀԱԳ: ԱԿԳ: Գրքի թվային տարբերակը տրամադրել է ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարանը:


Գյուղատնտեսություն--Բերքատվության բարձրացում


Հայաստան
Երևան

ՀԱԳ

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: