serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

Սիզով, Պ.Վ.

Ընտանի թռչունների վարակիչ հիվանդությունները / Պ. Վ.Սիզով; ՀՍԽՀ Հողժողկոմատ. - Յերևան : Պետհրատ, 1931. - 86 էջ ; 18 սմ. - 42(142) . - Գյուղատնտեսական հանրամատչելի գրադարան 42(142) .

Շարվածքը՝ 13X9 սմ:
Տպարանի տվյալը վերցված է տիտղոսաթերթի դարձերեսից: Թարգմանչի տվյալը բացակայում է: Գիրքը թվայնացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում:


Անասնաբուժություն--Վարակիչ հիվանդություններ


Հայաստան
Երևան

ՀԱԳ

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: