serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

Սահակյան, Ա

Կոնսպեկտներ : «Կուլտարշավ» դասագրքով պարապվող կուլտբանակայինների համար / Ա. Սահակյան, Ս. Ղուկասյան; Լ. Ժ. Կ.- Ա. Ս. Խ. Հ. Ուսումնամեթոդական սեկտոր. - Բագու : Տպ. «Ազերնեշր», 1932. - 48 էջ.

Շարվածքը՝ 16X11 սմ: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:
ՀԱԳ: ԳԱԱ Գիրքը թվայնացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում:


Զինծառայողներ--Դաստիարակություն


Անգրագիտության վերացում
Բաքու
Ադրբեջան

ՀԱԳ

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: