serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

Հրաչյա Ներսիսյան / Կազմ. և խմբ.՝ Լ. Խալաթյան; Նկ.՝ Ս. Ստեփանյան; Հայկ. թատեր. ընկ. - Երևան : Հայպետհրատ, 1964. - 188 էջ : լուսանկ. ; 20 սմ.

Կենսագրական գծեր, դերակատարումներ, էջ՝ 181-187


Ներսիսյան, Հրաչյա


Թատրոն--Դերասանի արվեստ

Հայ անվանի դերասաններ

792Ap

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: