serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

Զարյան, Նաիրի Եղիազարի, 1900-1969

Ամրոց / Ն. Զարյան; Կազմը, ֆորզացը, անվանաթերթը յեվ նկարը` Վ. Վարդանյանի; Տեխնիկական խմբագիր՝ Տ. Խաչվանքյան. - Յերևան : Տպարան Պետհրատի, 1935. - 97,1 չհամարակալված էջ : նկար ; 17 սմ.

Շարվածքը՝ 13,5X7 սմ: Նկարչի և տեխնիկական խմբագրի տվյալները վերցված են տիտղոսաթերթի դարձերեսից: ՀԱԳ: Մ: ԳԱԱ: ԳԱԹ: ԽԱԳ: ԱՀԳ: ԵՊԼՀ: ՀՊՃՀ: ԳՊ:


Հայ գրականություն--Պոեզիա


Հայաստան
Երևան

ՀԱԳ

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: