serun
ՀԱՅ ԳԻՐՔ = Armenian Book
Նվիրվում է հայ գրքի տպագրության 500-ամյակին (1512-2012թթ.), հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրության 350-ամյակին (1666-2016թթ.) և հայ տպագրիչներին։

Սանդ, Ժորժ, 1804-1876

Ֆլավի / Ժօրժ Սան; Թարգմանեց Գ. Մսերեան; Տէր-հրատարակիչ Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան. - Զմիւռնիա : Տպագրութիւն Տէտէեան, 1875. - 100 էջ ; 20 սմ.

Շարվածքը` 15x10 սմ։ Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Շապիկի վերջերեսին՝ Ցանկ գրոց տպագրութիւն Տէտէեան:
ՀԱԳ: Մ: ԳԱԹ
Գիրքը թվայնացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում:


Ֆրանսիական արձակ


Իզմիր
Թուրքիա

ՀԱԳ

Հայաստանի Ազգային Գրադարան
ՀՀ, 0009,Երեւան, Տերյան 72
Հեռ. +37460 623513 |+37460 623515 |Ֆաքս +37410 529711
Հետադարձ կապ

Languages: